Gratis toegangHome Vakgebieden Financieel/Fiscaal Loonheffingen Vormen van loon

Vormen van loon

79. Wat verstaat de Wet op de Loonbelasting onder het begrip loon?

Volgens de Wet LB is loon "alles wat uit dienstbetrekking of uit vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking". verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • Redactie TQL De redactie van The Question Library ondersteunt de vakauteurs bij het onderhoud van de in de databank opgenomen onderwerpen. Via 'Vraag het de expert' kunt u direct contact leggen met de vakexperts-auteurs. De redactie actualiseert zelf ook een aantal topics, en staat open voor auteurs die graag hun...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.