Gratis toegangHome Vakgebieden HRM Loopbaanbegeleiding Diversiteitmanagement

Diversiteitmanagement

214. Wat wordt bedoeld met diversiteit in het kader van diversiteitsmanagement?

Onder diversiteit verstaan we ‘alle aspecten waarop medewerkers van elkaar verschillen’. Hierbij gaat het om zowel zichtbare kenmerken als om minder zichtbare persoonskenmerken. Zichtbare kenmerken zijn leeftijd, geboorteland, etnische groep, sekse... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • drs. Marieke Gersdorf-van den Berg MMC Marieke Gersdorf is werkzaam bij Berenschot op het gebied van strategische HR-vraagstukken.  De centrale vraag ‘hoe haal je het beste uit je mensen?’; ofwel de vraag naar optimale inzetbaarheid, vormt de leidraad in haar loopbaan. Haar ervaring ligt op het vlak van performancemanagement,...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.