Gratis toegangHome Vakgebieden HRM Sociaal plan Transitievergoeding en gelijkwaardige voorziening

Transitievergoeding en gelijkwaardige voorziening

119. Kan een medewerker naast een transitievergoeding of een gelijkwaardige voorziening ook recht hebben op een werkloosheidsuitkering?

Als aan alle voorwaarden is voldaan dan heeft de medewerker bij niet verwijtbare werkloosheid aanspraak op een WW-uitkering, terwijl hij bovendien van de werkgever een transitievergoeding of een gelijkwaardige voorziening wegens beëindiging van het... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • mr. Arie de Ruijter Mr. Arie de Ruijter is werkzaam als partner van WestM Groep . Hij is interim-manager en adviseur op het terrein van Human Resources, Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht en heeft in die hoedanigheid veelal te maken met overheidsorganisaties en bedrijven die om bedrijfseconomische redenen hun koers moeten...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.