Gratis toegangHome Vakgebieden Management Arbeidstijden Arbeidstijdenbesluit: op wie is de wet niet van toepassing?

Arbeidstijdenbesluit: op wie is de wet niet van toepassing?

115. Wie zijn er uitgezonderd van bepalingen ten aanzien van de arbeids- en rusttijden in de ATW?

Werknemers die een jaarlijks vastgesteld loon hebben van ten minste 3 maal het minimumloon zijn uitgezonderd (vanaf 1 januari 2019 is dit bedrag vastgesteld op  € 62.850,-). Het zal meestal gaan om leidinggevenden en ander hoger personeel. Deze... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • Leo Bonefaas Leo Bonefaas (1948) heeft een technische en bedrijfseconomische opleiding en een HBO-opleiding arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid. Na 10 jaar bedrijfservaring als arbeidsanalist en productiechef is hij vanaf 1979 werkzaam bij de Arbeidsinspectie, recent als specialist/inspecteur op het gebied van...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.