Gratis toegangHome Vakgebieden Management Arbeidstijden Arbeidstijdenbesluit: specifieke regels voor de mijnbouwsector en windparken

Arbeidstijdenbesluit: specifieke regels voor de mijnbouwsector en windparken

169. Op wie zijn de regels op een mijnbouwwerk of windpark van toepassing?

De veiligheid op het mijnbouwwerk of windpark en het productieproces zijn erg belangrijk. Daarom vallen ook zelfstandigen die arbeid verrichten op, vanaf of ten behoeve van een mijnbouwwerk of windpark onder de normen van de Arbeidstijdenwet. De... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • Leo Bonefaas Leo Bonefaas (1948) heeft een technische en bedrijfseconomische opleiding en een HBO-opleiding arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid. Na 10 jaar bedrijfservaring als arbeidsanalist en productiechef is hij vanaf 1979 werkzaam bij de Arbeidsinspectie, recent als specialist/inspecteur op het gebied van...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.