Gratis toegangHome Vakgebieden Management Arbeidstijden Arbeidstijdenwet: jeugdigen (16, 17 jaar) en werktijden

Arbeidstijdenwet: jeugdigen (16, 17 jaar) en werktijden

210. Wat verstaat de Arbeidstijdenwet onder een jeugdige werknemer?

Voor de ATW en de daarop berustende regelgeving is een jeugdige werknemer 16 of 17 jaar. Daarmee is er een duidelijk onderscheid met hetgeen de ATW verstaat onder een kind. Dat is voor de ATW namelijk jonger dan 16 jaar. De Arbeidsomstandighedenwet... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • Leo Bonefaas Leo Bonefaas (1948) heeft een technische en bedrijfseconomische opleiding en een HBO-opleiding arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid. Na 10 jaar bedrijfservaring als arbeidsanalist en productiechef is hij vanaf 1979 werkzaam bij de Arbeidsinspectie, recent als specialist/inspecteur op het gebied van...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.