Gratis toegangHome Vakgebieden Management Arbeidstijden Verplichtingen voor de werkgever

Verplichtingen voor de werkgever

94. Welke verplichtingen heeft de werkgever in het kader van de Arbeidstijdenwet?

In het kader van de Arbeidstijdenwet heeft de werkgever de volgende verplichtingen: Beleid te voeren op het gebied van de arbeids- en rusttijden; Analoog aan de Arbowet kent de ATW de verplichting voor de werkgever om beleid te voeren t.a.v. arbeids-... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • Leo Bonefaas Leo Bonefaas (1948) heeft een technische en bedrijfseconomische opleiding en een HBO-opleiding arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid. Na 10 jaar bedrijfservaring als arbeidsanalist en productiechef is hij vanaf 1979 werkzaam bij de Arbeidsinspectie, recent als specialist/inspecteur op het gebied van...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.