Gratis toegangHome Vakgebieden Management Arbeidstijden Werk- en rusttijden bij nachtdiensten

Werk- en rusttijden bij nachtdiensten

55. Wat verstaat de Arbeidstijdenwet onder een nachtdienst?

Er is sprake van nachtdienst als in een dienst méér dan 1 uur gewerkt wordt tussen 00.00 uur en 06.00 uur. De werkgever moet hier ook rekeneing mee houden als de werknemer eigenlijk tot middernacht werkt, maar een uur overwerkt of als een... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • Leo Bonefaas Leo Bonefaas (1948) heeft een technische en bedrijfseconomische opleiding en een HBO-opleiding arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid. Na 10 jaar bedrijfservaring als arbeidsanalist en productiechef is hij vanaf 1979 werkzaam bij de Arbeidsinspectie, recent als specialist/inspecteur op het gebied van...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.