Gratis toegangHome Vakgebieden Management Mededinging Vrijgestelde afspraken en uitzonderingen

Vrijgestelde afspraken en uitzonderingen

23. Vallen afspraken tussen een beperkt aantal ondernemingen, met een beperkte omzet ook onder de Mededingingswet?

De Mededingingswet verbiedt afspraken tussen ondernemingen die tot doel of gevolg hebben dat de mededinging op (een deel van) de Nederlandse markt wordt beperkt. Al sinds de inwerkingtreding van de Mededingingswet geldt de zogenaamde... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • mr. dr. Jan-Koen Sluijs Jan-Koen Sluijs is sinds 2007 werkzaam als advocaat. Hiervoor was hij vier jaar senior jurist bij de Juridische dienst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (nu: Autoriteit Consument en Markt ACM). In 2004 is hij gepromoveerd op het gebied van gereguleerde marktwerking. Hij is gespecialiseerd in...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.