Gratis toegangHome Vakgebieden Management Particulier recherchebureau Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

146. Kan een persoon naar wie een onderzoek is ingesteld bezwaar maken?

Ja, buiten het correctierecht kan een persoon gebruik maken van het recht van verzet zoals omschreven in art. 40 Wbp en/of gebruik maken van de klachtenregeling die ieder particulier recherchebureau wettelijk moet hebben. Artikel 40 Wbp bepaalt dat... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • Willy Debets Willy Debets heeft van 1974 tot mei 2011 gewerkt als rechercheur, eerst bij de politie Amsterdam en daarna 6 jaar als forensisch (particulier) onderzoeker bij Deloitte, waarbij hij 2 jaar optrad als Hoofd van het Recherchebureau, en tenslotte 6 jaar bij de Nationale Recherche (nu Landelijk Recherche van de...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.