Gratis toegangHome Vakgebieden Management Vastgoed: Bouwen Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging

48. Een eigenaar van grond heeft daarop zelf verontreiniging veroorzaakt. Welke maatregelen kan de overheid opleggen?

Op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb) kunnen Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het betreffende perceel is gelegen, de eigenaar bevelen een nader onderzoek te doen naar de aard en de ernst van de verontreiniging. Ook kan in geval van... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • Herman Wentzel MRICS RRV RT Herman Wentzel is directeur Taxaties bij Onafhankelijke Taxateurs Nederland (OTN). Wentzel is ruim 19 jaar werkzaam in het taxatievak waarvan de laatste 14 jaar bij Troostwijk Taxaties. Direct na zijn studie aan de HEAO in Groningen heeft hij zich gespecialiseerd in taxaties in het kader van de Wet WOZ...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.