Bezig met laden...

     X

     Werk & Zekerheid in 10 punten

     Wijzigingen per 1 juli 2015     De Wet Werk & Zekerheid is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Als ook de Eerste Kamer instemt, dan zal de wet  op 1 juli 2015 ingaan.

     De belangrijkste punten in het ontslagrecht:

     1. Geen keuze tussen UWV of kantonrechter 
     Ontslag om bedrijfseconomische reden gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen via de kantonrechter. 

     2. Verplichte transitievergoeding 
     In het nieuwe ontslagrecht heeft elke werknemer met een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op een vergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, heeft na 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet wordt verlengd. De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per jaar voor dienstverbanden korter dan 10 jaar. Als u dit wilt  voorkomen moet u er voor zorgen dat de duur van overeenkomst onder de twee jaar blijft. 

     3. Vergoeding hangt af van duur arbeidsovereenkomst
     De toekomstige transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. Voor de eerste tien jaar bedraagt de vergoeding een derde van een maandsalaris per dienstjaar. Als de werknemer langer dan tien jaar in dienst is, wordt het een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000, behalve salarissen van meer dan  € 75.000, dan is de vergoeding maximaal een jaarsalaris.

     Hierop gelden twee uitzonderingen:
     • De transitievergoeding is bedoeld om de ‘transitie’ naar een nieuwe baan voor een werknemer makkelijker te maken. De werknemer kan het budget bijvoorbeeld inzetten voor scholing, maar dit is niet verplicht. Hij kan het geld ook gebruiken om een outplacementtraject te volgen. Werkgevers die bij de beëindiging van het dienstverband andere maatregelen nemen om werkloosheid te voorkomen of de periode van werkloosheid te verkorten, kunnen deze kosten straks aftrekken van de transitievergoeding. Er wordt nog via een Algemene Maatregel van Bestuur bekend gemaakt om welke kosten het precies zal gaan.
     • Er hoeft geen transitievergoeding te worden betaald, als er sprake is van ernstig en verwijtbaar handelen van de werknemer. 
     4. Uitzonderingsregel transitievergoeding kleine bedrijven
     Organisaties met minder dan 25 werknemers mogen tot 1 januari 2020 een lagere transitievergoeding betalen als de werkgever in een slechte financiële situatie verkeert.

     5. Hoger beroep tegen ontbinding
     De werknemer kan hoger beroep en cassatie instellen en daarmee proberen de toegewezen ontbinding ongedaan te maken. 

     6. Ontslag zonder UWV of rechter
     Wat niet verandert, is dat er een beëindigingsovereenkomst kan worden gesloten met de werknemer zonder tussenkomst van de rechter of het UWV. Er hoeft dan geen transitievergoeding worden aangeboden. De werknemer krijgt het recht om binnen veertien dagen na zijn instemming nog terug te komen op deze overeenkomst.


     De belangrijkste wijzigingen in tijdelijke overeenkomsten (flexwerk).

     1. Aanzegtermijn
     Er komt een aanzegtermijn bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Vanaf 1 juli 2014 is de werkgever verplicht om uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer de werknemer schriftelijk te berichten of deze wordt verlengd. Dit hoeft niet gemotiveerd. Verzuimt de werkgever de aanzegging te doen, dan is de sanctie een maand salaris.

     2. Geen proeftijdbeding
     Er mag geen proeftijdbeding meer worden gesloten in een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van zes maanden of korter. Gebeurt dat na 1 juli 2014 toch, dan is de proeftijd ongeldig en geldt het gewone ontslagrecht voor deze opzegging.

     3. Geen concurrentiebeding
     Er mag ook geen concurrentiebeding meer worden gesloten in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter, tenzij de werkgever gemotiveerd aangeven waarom dat noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het bedrijf. Zorg er in dat geval voor een paragraaf in de standaard arbeidsovereenkomst.

     4. Wijziging ketenregeling
     De ketenregeling wijzigt per 1 juli 2015. Vanaf dan wordt bij opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die twee jaar (in plaats van de drie jaar nu) overschrijden, de laatste automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De tussenliggende periode is maximaal 6 maanden (in plaats van drie maanden nu). Ongewijzigd blijft dat bij meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Bij cao mag er nog maar beperkt van de ketenregeling worden afgeweken.     Redactie TQL

     Illus. (cc): verbeeldingskr8

     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets