Gratis toegangWijzigingen premies sociale zekerheid en meer

Voorlopige plannen 2018 - effecten werkgevers

begroting, verzekeringen, aow, pensioen,participatie, wbso, loon, premie

Op Prinsjesdag is een voorlopige Rijksbegroting 2018 gepresenteerd, het regeerakkoord van het nieuwe kabinet kan nog tot wijzigingen leiden. Toch staan in de begroting genoeg zaken waar u en uw personeel in 2018 mee te maken krijgen. Een overzicht van de maatregelen waar u, als werkgever, mee te maken krijgt in 2018.

Premiepercentages sociale verzekeringen
De premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen voor 2018 zijn onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling opgenomen in de begroting van het ministerie van SZW. Dit is tot nu toe bekendgemaakt:
  • De AOW- en de Anw-premie blijven met 17,9% respectievelijk 0,1%  in 2018 op hetzelfde niveau
  • UWV stelt de sectorfondspremies voor 2018 in oktober vast
  • De Awf-werkgeverspremie wordt voorlopig vastgesteld op 2,95%
  • De Ufo-premie blijft hetzelfde als in 2017 (0,78%)
  • De premieopslag kinderopvang blijft gelijk met 0,50%
  • De Aof-premie is (voorlopig) vastgesteld op 6,27%  
  • De Whk-premie is (voorlopig) vastgesteld op 1,16%
AOW-leeftijd  en pensioenleeftijd omhoog
Ook in 2018 zal de AOW-leeftijd weer met drie maanden verhoogd worden: naar 66 jaar. De pensioenleeftijd gaat omhoog van 67 naar 68 jaar.

Waardeoverdracht kleine pensioenen
Zeer waarschijnlijk zal per 1 januari 2018 een regeling in werking treden die het samenvoegen van nieuwe kleine pensioenen (de zogenoemde waardeoverdracht) stimuleert. Daarnaast wordt de mogelijkheid van afkoop van kleine pensioenen voor de pensioendatum afgeschaft. Alle pensioenuitvoerders krijgen het recht om, zonder tussenkomst van de deelnemer, kleine pensioenen (tot maximaal € 467 per jaar) over te dragen naar de nieuwe uitvoerder waar de deelnemer actief pensioen opbouwt. 

Minimumloon
Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hen stukloon betaalt. Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Uit uw administratie moet blijken hoeveel uur uw werknemers aan het werk zijn en het loon dat zij daarmee verdienen.

Het wettelijk minimumloon geldt per 1 januari 2018 ook voor mensen die werken als opdrachtnemer. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar willen of kunnen ook niet voldoen aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap (zzp). Het kabinet besloot al eerder dit jaar dat mensen die op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO) werken, ten minste het wettelijk minimumloon moeten ontvangen. Recent is besloten dat ook andere overeenkomsten, zoals de aanneem- , uitgeef- en vervoersovereenkomst, onder de nieuwe regels vallen.

Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook gaat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen hierdoor verder omhoog.

Participatiewet en banenafspraak arbeidsgehandicapten
Werkgevers hebben in 2016 in totaal 22.554 banen vrijgemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee voldoen zij ruim aan de zogeheten quotumregeling. De overheid heeft niet voldaan aan de afspraak om 6.500 banen te creëren. Daarom heeft het kabinet besloten om de quotumregeling voor de sector overheid te activeren. Om overheidswerkgevers de kans te geven een inhaalslag te realiseren, is besloten de daadwerkelijke heffing een jaar uit te stellen.

WBSO
De kosten voor de WBSO (Wet bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) lopen te hoog op, vindt het ministerie van Economische Zaken. In 2018 is er daarom minder budget beschikbaar voor de regeling waarmee innovaties fiscaal gestimuleerd worden. Naar verwachting zal het tarief van de tweede schijf dalen van 16% naar 14%, en de eerste schijf van 32% naar 31%. Ook andere ingrepen zijn echter mogelijk. De definitieve aanpassingen voor de WBSO 2018 worden in november vastgesteld. Overigens hoeven organisaties per 1 januari 2018 nog maar één keer per jaar een opgave te doen van hun uren, kosten en uitgaven voor WBSO. Nu moet dat nog meerdere keren per jaar.

Wat kan er nog veranderen?
Sommige (al ingediende) wetten op HR-gebied zijn controversieel verklaard en worden pas later behandeld. Het gaat om wetten op het gebied van kinderopvang, de transitievergoeding, zwangerschaps- en bevallingsverlof en de bevoegdheden van ondernemingsraden over de beloningen van bestuurders.Redactie TQL 

Illus. (cc): 

Ebooks


Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Q&A overzicht

Nieuwsbrief ArtikelenOp de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
Op zoek naar een passende opleiding?
Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  
©2018 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.