Gratis toegangOntslagrecht wijzigt opnieuw ingrijpend

Plannen kabinet Rutte-III op gebied van werk

werk, ontslag, ontslagrecht, DBA, zzp'er, contract, flexibel
 
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte III zijn een aantal plannen aangekondigd die hun effecten zullen hebben op de arbeidsovereenkomsten en het ontslagrecht. Ook de positie van de zzp'er zal (moeten) worden geregeld na de onzekerheid die de Wet DBA heeft veroorzaakt. Het is de vraag of de plannen allemaal ongewijzigd zullen worden doorgevoerd. Daarnaast is het nog onduidelijk op welke termijn ze doorgevoerd zullen worden. Met name voor het ontslagrecht zullen de gevolgen groot zijn.

Cumulatiegrond
Uit de huidige plannen volgt dat het ontslagrecht opnieuw wordt aangepast. Het zou gemakkelijker moeten worden om werknemers te ontslaan. Het moet mogelijk worden om verschillende redenen voor een ontslag aan te geven. In het ontslagrecht wordt een ‘cumulatiegrond’ toegevoegd, waardoor ontslag wordt versoepeld. Nu is er sprake van een gesloten ontslagstelsel: elke ontslaggrond moet volledig voldragen zijn, wil het kunnen leiden tot ontslag op grond van artikel 7:669 BW. Een combinatie van de ontslaggronden is op dit moment niet mogelijk.

Transitievergoeding
Hier staat tegenover dat een werknemer eerder aanspraak kan maken op een ontslagvergoeding.  Dit betekent dat een werknemer vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht krijgt op een ontslagvergoeding. Daarnaast kan deze vergoeding hoger uitvallen (ongeveer de helft meer).

Kleine werkgevers komen straks eerder in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Als een kleine onderneming (minder dan 25 werknemers) de transitievergoeding voor een ontslagen werknemer niet kan betalen, kan het bedrijf een beroep doen op de overbruggingsregeling. De werkgever hoeft dan niet de volledige transitievergoeding te betalen.

Verder komt er compensatie voor ondernemers die een transitievergoeding moeten betalen omdat ze het bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Bepaalde-tijds-contracten verruimd
Werkgevers kunnen werknemers langer een contract voor bepaalde tijd aanpassen. Hiervoor wordt de periode verlengd van 24 maanden na 36 maanden. Daarnaast zal de proeftijd voor een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer ook worden verlengd naar drie maanden (thans twee maanden). Indien er direct een contract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden, bedraagt deze proeftijd vijf maanden.

Nieuwe DBA-regels?
Er komen nieuwe regels voor zzp’ers. De aangekondigde, maar tevens veelal uitgestelde Wet DBA biedt onvoldoende zekerheid. Er moet beter worden omschreven wat het betekent om in loondienst te zijn, om een duidelijker onderscheid te maken tussen werknemers en zzp’ers. Via een online vragenlijst kunnen opdrachtgevers controleren hoe de Belastingdienst oordeelt over een overeenkomst met een ingehuurde ZZP’er. Deze vragenlijst en het oordeel van de Belastingdienst vormt samen een zogenoemde 'opdrachtgeversverklaring'. Zoals de plannen nu luiden, lijkt het erop dat de eerder bestaande VAR-verklaring hiermee in een nieuw jasje zijn herintrede maakt.

Minimum-uurtarief zzp’ers
Er komt een minimum uurloon voor zzp’ers. Zo worden maaltijdbezorgers, schoonmakers en andere werknemers die tegen een te laag tarief werken niet meer beschouwd als zzp’er, tenzij deze een minimumuurtarief verdient.

Langer vaderschapsverlof
Partners krijgen thans 2 dagen vrij na de geboorte van een kind. In de nieuwe plannen wordt dit 5 dagen per 1 januari 2019. Daarnaast kunnen partners vijf weken extra vrij nemen tegen 70% van het salaris. Deze laatste regeling zal waarschijnlijk pas per 1 juli 2020 gaan gelden.

Doorbetalingsverplichting bij ziekte verkort
Voor kleine bedrijven komt er een regeling dat zij de zieke werknemer nog maar één jaar hoeven door te betalen. Voor het tweede jaar wordt er een soort 'spaarpot' gecreëerd waaraan de kleine bedrijven mee betalen, om zo de kosten voor het tweede jaar te kunnen voldoen. Deze kosten worden zo verspreid.


Redactie TQL 

Illus. (cc): dvz

Ebooks


Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Q&A overzicht

Nieuwsbrief ArtikelenOp de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
Op zoek naar een passende opleiding?
Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  
©2018 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.