Gratis toegangVrouwen verzuimen 30% meer dan mannen

Ziekteverzuim neemt af, reden onduidelijk

ziekte, ziekteverzuim, mannen, vrouwen, leeftijd, balans, werkdruk
 
Vrouwen verzuimen nog altijd vaker dan mannen. Hun ziekteverzuim ligt maar liefst 30 procent hoger dan dat van mannen. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2016. Het goede nieuws: het verschil is gehalveerd als we het vergelijken met begin jaren 90; toen bedroeg het 60 procent. Onduidelijk is wat die daling heeft veroorzaakt.

Leeftijdscategorie
Het ziekteverzuim onder werknemers van 15 tot 65 jaar neemt toe met het oplopen van de leeftijd. Onder 15- tot 25-jarigen was in 2016 het verzuim het laagst. In deze groep is het sekseverschil gering, net als bij 55- tot 65-jarigen. In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar was het ziekteverzuimpercentage van vrouwen echter het dubbele van dat onder mannen en ook tweemaal zo hoog als in de jongere groep.

In de overige leeftijdsgroepen was het verschil in ziekteverzuimpercentage kleiner. Onder 55- tot 65-jarigen verzuimden mannen per honderd dagen gemiddeld nog geen halve dag minder dan vrouwen. In deze groep lag het percentage voor mannen en vrouwen samen wel het hoogst van alle leeftijdsgroepen: gemiddeld 6 van elke 100 werkdagen.

Redenen
De Volkskrant noemt vijf mogelijke redenen voor het hogere ziekteverzuim onder vrouwen:

1. Vrouwen kampen vaker met dubbele belasting werk-gezin
Vrouwen hebben vaker dan mannen de zorg voor huis en gezin. De werk-privébalans zou daardoor bij vrouwen sneller verstoord raken. Maar in zijn trendrapport Belemmerd aan het werk (2012) stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau dat slechts een enkele studie deze stelling onderbouwt.

2. Vrouwen werken vaker in sectoren met hoge werkdruk
Uit recent CBS-onderzoek blijkt het ziekteverzuim gemiddeld hoger in de ambtenarij, de zorg en het onderwijs. De werkdruk is hoog en er werken gemiddeld meer vrouwen dan mannen. Mannen in deze sectoren hebben vaker leidinggevende posities en daardoor meer regelvrijheid. In de bouw en landbouw, sectoren met meer mannen, heeft het hoge aantal arbeidsongevallen inmiddels gezorgd voor beter preventie- en verzuimbeleid. Vrouwen in de zorg doen juist vaker fysiek zwaar werk. Daar staat tegenover dat zij daarbij steeds meer gebruik kunnen maken van hulpmiddelen (tilliften, in hoogte verstelbare bedden).

3. Moeders melden zich vaker ziek dan vaders
Vrouwen worden eerder gebeld als een kind ziek is en nemen ook sneller vrij, wees eerder onderzoek van het CBS uit. Frequente ziekte van een kind kan stressklachten veroorzaken die mogelijk leiden tot ziekteverzuim.

4. Specifiek vrouwelijke zaken als zwangerschap en overgang
Zwangere vrouwen zijn kwetsbaar voor fysieke en psychosociale klachten bij gelijkblijvende werklast, zo blijkt ook uit recent CBS-onderzoek. Concentratieproblemen en slechte nachtrust, kenmerkende klachten van de overgang, kunnen leiden tot (langer) ziekteverzuim.

5. Werkgever en bedrijfsarts pakken zieke vrouwen anders aan
Het belang van re-integratie van vrouwen zou lager liggen, stelt het CBS-onderzoek. Maar het lijkt aannemelijker dat de aanpak van werkgever en bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding zich richt op de specifieke klachten van de persoon, de leeftijd en het werk.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland door CBS en TNO.
Rapport 2016 (download)


Redactie TQL 

Illus. (cc): barn

Ebooks


Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Q&A overzicht

Nieuwsbrief ArtikelenOp de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
Op zoek naar een passende opleiding?
Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  
©2018 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.