Bezig met laden...

     X

     Transitievergoeding wijzigt

     Effecten in beeld

     transitievergoeding, ontslag, werkgevers, werknemers
      
     Iedereen die buiten zijn schuld ontslag krijgt, heeft straks wettelijk recht op een transitievergoeding. Dat geldt nu pas na twee jaar werken, maar het nieuwe kabinet wil dit mogelijk maken vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Wel gaat de opbouw omlaag vanaf 10 jaar in dienst. Dat kan tot een kwart minder ontslagvergoeding betekenen.

     De wijzigingen kunnen in sommige gevallen best groot zijn, vooral bij ontslag van werknemers rond de vijftig jaar met een langdurig dienstverband. Omdat voor de meeste maatregelen nieuwe wetgeving nodig is, zullen de wijzigingen waarschijnlijk pas na 2018 ingaan.
     1. In de kabinetsplannen, krijgen werknemers direct recht op transitievergoeding en niet pas na een dienstverband van twee jaar;
     2. De opbouw van de transitievergoeding wordt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Werknemers die een dienstverband van 10 jaar of langer hebben, krijgen geen hogere opbouw meer.
     3. Er komt wel weer een overgangsregeling voor 50-plussers, maar het is nog onduidelijk hoe die regeling wordt vormgegeven;
     4. Kleine werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het stoppen van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid, krijgen hiervoor compensatie. Hiervoor heeft het vorige kabinet al een wetsvoorstel ingediend;
     5. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, kunnen cao-partijen een afwijkende regeling afspreken. Ook deze mogelijkheid is al door het vorige kabinet in een wetsvoorstel vastgelegd.
     6. De mogelijkheid om scholingskosten te verrekenen met de transitievergoeding wordt ruimer;
     7. Kleine werkgevers die de transitievergoeding niet kunnen betalen, kunnen gebruik maken van de overbruggingsregeling. Ze hoeven dan de dienstjaren van de werknemer die voor 1 mei 2013 liggen niet mee te tellen. Deze overbruggingsregeling voor kleine werkgevers wordt vereenvoudigd en verruimd;
     8. Er komt geld beschikbaar voor compensatie van de transitievergoedingen wanneer een kleine werkgever zijn bedrijf stopt wegens pensionering of ziekte.
     Gevolgen bij ontslag
     De gevolgen voor werkgevers, hangen af van de samenstelling van het personeelsbestand (leeftijdsopbouw en duur van de dienstverbanden). De groei van de transitievergoeding bij langduriger dienstverbanden neemt af, maar er blijft wel een overgangsregeling voor oudere werknemers. Verder kunnen kosten toenemen bij ontslag binnen twee jaar na de aanvang van dienstverbanden.

     Voor werknemers, kunnen de veranderingen verschillend uitpakken, zo heeft AWVN berekend. Zo krijgt een 40-jarige medewerker met 13 dienstjaren straks 10% minder transitievergoeding. En werknemers van 47 tot 50 jaar met ongeveer dertig dienstjaren, kunnen tot wel 25% minder transitievergoeding ontvangen.

     Overigens moet worden opgemerkt, dat nu ook al een overgangsregeling voor 50-plussers geldt, die in 2020 vervalt. In dat geval zou na 10 dienstjaren de ontslagvergoeding ook lager uitvallen.

     In beeld
     In een tabel zijn de gevolgen weergegeven. In de linkerkolom (verticaal) staat de leeftijd. Horizontaal (bovenaan) staan de dienstjaren.


     bron: AWVN

     De rode balk geeft aan dat werknemers straks recht krijgen op een transitievergoeding bij ontslag tot twee jaar dienstverband.
     Het groene vlak betekent dat de situatie niet wijzigt en de transitievergoeding 100 procent gelijk blijft.
     In het roze-gekleurde vak zijn de wijzigingen zichtbaar: na tien jaar dienstverband wordt de opbouw van de transitievergoeding minder dan nu en zal deze dus lager worden.


     Redactie TQL (AWVN)

     Illus. (cc): hern

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets