Bezig met laden...

     X

     Nieuwe privacywet maakt verzuimbeleid complex

     Kan re-integratie in de weg staan

     privacy, ziekteverzuim, avg, gegevens, re-integratie
      
     Hoe ondersteun je een zieke werknemer optimaal in zijn herstel als je niet eens meer mag vragen wat hem mankeert? Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywet in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze is bedoeld om persoonlijke informatie te beschermen Voor werkgevers brengt de AVG een aantal forse uitdagingen met zich mee. Soms dreigen ze zelfs voor een vrijwel onwerkbare situatie te worden gesteld, waarschuwen deskundigen. Een van de voornaamste ‘hoofdpijndossiers’ lijkt de begeleiding van zieke werknemers te worden.

     Werkgever hebben de verantwoordelijkheid om een medewerker met verzuim zo snel mogelijk weer terug te begeleiden naar het arbeidsproces. Maar volgens de AVG is het niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van het verzuim van hun werknemers. De werkgever komt daardoor in een spagaat: Hij heeft enerzijds die re-integratieplicht, maar kan niet over de informatie beschikken om optimaal aan die plicht te kunnen voldoen. Om iemand goed te ondersteunen bij zijn of haar re-integratie moet je toch enigszins weten wat er aan de hand is.

     De nieuwe wetgeving gaat heel ver. Stel dat een werknemer extra rugtraining nodig heeft om te kunnen herstellen van een blessure. De werkgever betaalt dan de kosten van die training, maar mag eigenlijk de factuur niet zien, want daarop staat vermeld wat de werknemer heeft. En dat mag de werkgever niet weten. Of: Iemand plaatst een bericht op Facebook dat hij zijn een been heeft gebroken en tientallen mensen wensen hem sterkte. Maar de werkgever mag formeel niet weten wat er aan de hand is.

     Praktische gevolgen
     De aankomende veranderingen zorgen voor veel onrust en onduidelijkheid. De praktische gevolgen zijn nog niet inzichtelijk. Wat mogen werkgevers nog wel en wat ze niet meer aan hun werknemers mogen vragen? Velen weten ook volstrekt niet wat ze nog mogen vastleggen. Bovendien is er nog geen jurisprudentie.

     Ook de relatie tussen werkgevers en medici wordt ingewikkelder. Het wordt steeds lastiger om medische informatie om te zetten in iets waar de werkgever mee aan de slag kan. De arts kan geen open gesprek meer aangaan met een vertegenwoordiger van de organisatie. Bovendien neemt in de nieuwe situatie de druk op bedrijfsartsen toe doordat hun rol steeds groter wordt. In combinatie met het gegeven dat er een chronisch tekort is aan bedrijfsartsen, ontstaat een enorme belemmering in de re-integratie. Ook zou de AVG zo voor een flinke stijging van de verzuimkosten kunnen leiden.

     Actueel
     Na invoering zal moeten blijken of de wetgeving van scherpste kanten kan worden ontdaan. Met name voor die situaties waarin de werkgever kan aantonen dat hij gegevens gebruikt in het belang van de medewerker. Gelukkig biedt de Europese wetgeving wel ruimte biedt voor nuances per land.

     Tot die tijd zal de werkgever zich zo goed mogelijk moeten voorbereiden op de AVG. Zij moeten zich informeren over de eisen die vanuit de wet worden gesteld en op basis daarvan een inschatting maken van de risico’s voor de bedrijfsvoering. Ontwikkel een privacybeleid, een goed verzuimbeleid of zorg voor een update daarvan. 

     AVG in het kort
     Per 25 mei 2018 gaan in het kort de volgende punten veranderen op het gebied van privacywetgeving:
     • Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
     • Meer verantwoordelijkheden voor bedrijven;
     • Dezelfde bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens), zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
     De AVG bevat regels waarmee de persoonsgegevens van elke Europese burger op dezelfde manier worden beschermd. De belangrijkste hiervan zijn:
     1. Eigen verantwoordelijkheid - Werkgevers moeten kunnen aantonen dat zij de juiste technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om aan de AVG-eisen te voldoen;
     2. Controleur aanstellen - Bepaalde organisaties zijn verplicht een Data Protection Officer (DPO) of Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dat hoeft niet per se een werknemer van de betreffende organisatie te zijn;
     3. Boetes - Er kan een boete van maximaal 20 miljoen euro (of 4 procent van de totale omzet) worden opgelegd als een organisatie zich niet aan de regels houdt;
     4. Rechten van betrokkenen - De rechten van betrokkenen zijn in de AVG aangescherpt. Organisaties moeten kunnen voldoen aan verzoeken met betrekking tot:
     • het recht op inzage;
     • het recht op vergetelheid en verwijderen van gegevens;
     • het recht op dataportabiliteit;
     • het recht om de verwerking te beperken;
     • het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van gegevens.


     Redactie TQL

     Illus. (cc): marve

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets