Bezig met laden...

     X

     Goederenvervoer in de lift

     Rentabiliteit wegtransport wel onder druk

     transport, logistiek, weg, goederen, vervoer
      
     De hoeveelheid in Nederland vervoerde goederen bedroeg het afgelopen bijna 1,7 miljard ton, een stijging van 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze stijging was te zien bij vrijwel alle modaliteiten, alleen via het spoor werd minder vervoerd, meldt het CBS. Het grensoverschrijdend vervoer steeg vorig jaar tweemaal zo hard als het binnenlands vervoer. 

     Zowel het vervoer naar ons land als het vervoer vanuit ons land steeg met bijna 5%. Mede door de toegenomen internationale handel vervoerden ook Nederlandse vrachtauto’s meer goederen van en naar ons land. Het binnenlands vervoer steeg het afgelopen jaar met 1,3%. De gegevens van buitenlandse vrachtauto’s over 2017 zijn, zo meldt het CBS, deels ingeschat.

     Meer internationaal vervoer 
     Nederlandse vrachtauto’s vervoerden in 2017 ruim 104 miljoen ton goederen vanuit en naar ons land. Na twee jaren van krimp in het internationale vervoer steeg volgens het CBS het vervoerde tonnage met 3,5%. Naar Duitsland, de belangrijkste internationale bestemming voor Nederlandse vrachtauto’s, steeg het vervoerde tonnage met 5,5%. Er werden vooral meer landbouwgoederen en levende dieren naar Duitsland getransporteerd, 7,7% meer dan in 2016. Naar België, na Duitsland de belangrijkste buitenlandse bestemming, werd 0,8%t minder vervoerd. Wel stegen de volumes die vanuit België naar Nederland werden vervoerd met 4,1%. Naar Frankrijk, de derde buitenlandse bestemming van Nederlandse vrachtauto’s, werd 10% meer vervoerd in 2017.
      
     Luchtvrachtvervoer groeit fors, spoorgoederenvervoer daalt
     Vooral via de lucht en de weg werd er meer van en naar ons land vervoerd, blijkt uit de Jaarmonitor Goederenvervoer. Het percentage goederenvervoer per vliegtuig bedraagt met 1,8 miljoen ton 0,2% van het totale vervoer vanuit en naar Nederland.

     Het spoorvervoer droeg als enige vervoerwijze niet bij aan de groei van het goederenvervoer vanuit, naar en binnen Nederland. Het vervoer per trein daalde het afgelopen jaar met 6,1%. De daling kwam vooral doordat er minder kolen naar Duitsland werden vervoerd. In vergelijking met 2016 daalde het kolentransport naar Duitsland met bijna een kwart. De laatste keer dat het vervoerde gewicht per spoor daalde was in 2012.

     Ten opzichte van 2016 groeide het internationale transport met 1,7% tot 1,03 miljard ton. Bijna 58% van deze goederen werd met een zeeschip vervoerd. De totale overslag van goederen in Nederlandse zeehavens steeg volgens het CBS het afgelopen jaar met 1,2%. Deze groei kwam vooral door de gestegen hoeveelheid containers. De aan- en afvoer van bulkgoederen daalde het afgelopen jaar ten opzichte van een jaar eerder.

     744 miljoen ton goederen via de weg
     Het totale binnenlands vervoer steeg met 0,9% tot 659 miljoen ton. Deze groei is volledig toe te schrijven aan het vervoer over de weg. Het binnenlands per trein en binnenvaartschip vervoerde gewicht daalde met respectievelijk 5,5 en 0,5%. Vooral vervoer van goederen over de weg presteerde volgens het CBS uitermate goed. In 2017 werd 744 miljoen ton goederen via de weg vervoerd door Nederlandse en buitenlandse vrachtauto’s, een stijging van 2,2% in vergelijking met 2016. Deze groei was zowel in het binnenlands als in het grensoverschrijdend wegvervoer van en naar Nederland, waarbij het grensoverschrijdende vervoer het meest toenam.

     Rendement van wegtransport neemt af
     Wegtransporteurs en logistiek dienstverleners verdienden het afgelopen jaar iets minder dan het jaar ervoor. De opbrengsten namen toe daar tegenover stond echter dat de totale kosten voor zowel binnenlands- als grensoverschrijdend wegtransport toenamen. De rentabiliteit van de bedrijven die in deze markt opereren, is het afgelopen jaar iets verslechterd ten opzichte van 2016. De gemiddelde rentabiliteit – waarbij de eigen rijders niet zijn meegerekend - in het binnenlands vervoer in 2017 komt uit op een kleine plus van 0,3%. In 2016 was dit iets meer met 0,4%.

     In het grensoverschrijdend vervoer namen de rendementen met gemiddeld 0,2 procentpunt af. Gemiddeld behaalden deze bedrijven een rendement van -2,7 procent, in 2016 was dat nog -2,5%. Er zijn bedrijven die beduidend beter presteren of juist minder ten opzichte van dit gemiddelde. Gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie, koel-vries en tank-bulk noteerden vorig jaar een positief resultaat. In het grensoverschrijdend vervoer namen de opbrengsten met gemiddeld 4,5% toe (binnenlandsvervoer 5,7%).

     Bij de grensoverschrijdende vervoerders zijn de totale kosten met 4,7% gestegen (binnenlands vervoer 5,8%) als gevolg van fors gestegen brandstofkosten en lonnkosten. 

     Voor dit jaar wordt voor het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd op een plus van 0,3%, voor het grensoverschrijdend transport op -2,9%.


     Redactie TQL

     Illus.(cc): smp      

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets