Bezig met laden...

     X

     Ontslag lastiger en duurder

     WAB moet scherpe kanten wegnemen

     wwz, ontslag, rechter, personeelsdossier, transitievergoeding
      
     De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft ontslag lastiger en ook flink duurder gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek naar de ontbindingspraktijk over de eerste drie jaren van de Wwz. Sinds het nieuwe ontslagrecht van 1 juli 2015 krijgen werkgevers veel minder vaak toestemming van de rechter om een werknemer te ontslaan. Rechters wijzen veel vaker dan verwacht een billijke vergoeding toe en de bedragen worden steeds hoger. De Wet werk en zekerheid (Wwz) is door politici verkocht als een versoepeling, maar in de praktijk is de ontslagbescherming toegenomen. 

     De drie betrokken onderzoekers van de Erasmus School of Law hebben met dit onderzoek een opvolging gegeven aan de analyse van de VAAN en VvA in 2016, die toen vaststelden dat rechters onder de WWZ meer ontbindingsverzoeken afwezen dan voorheen. Het beeld is niet veranderd: in de afgelopen drie jaar volgde bij 36% van de ontbindingsverzoeken een afwijzing van de rechter, terwijl dit gemiddelde in de periode die aan de WWZ voorafging zo’n 9% bedroeg. Voor werkgevers is ontslag via de rechter dus lastiger geworden.

     Uitgangspunten 
     De conclusies van de onderzoekers staan in schril contrast met de uitgangspunten van oud-minister Asscher. Zijn bedoeling met de Wwz was ontslag simpeler en goedkoper te maken. Dat moest voor werkgevers een drempel wegnemen om mensen een vaste baan te geven.

     De billijke vergoeding zou naar verwachting alleen worden toegekend als een werkgever zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar gedrag. Asscher schetste die mogelijkheid ooit als ‘een muizengaatje’. Maar volgens hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling, een van de onderzoekers, is dat gaatje ‘een konijnenhol’ gebleken; de laatste tijd wordt in 25% van de gevallen een billijke vergoeding toegekend.

     Verdubbeld
     De nieuwe ontslagregels hebben ook een nieuwe kostenpost opgeleverd: de billijke vergoeding. Eén op de vier keer wijst de rechter deze vergoeding toe. Oorspronkelijk was de billijke vergoeding echter bedoeld voor uitzonderlijke gevallen, waarbij de werkgever echt over de schreef was gegaan. De mogelijkheid werd daarom indertijd als een ‘muizengaatje’ getypeerd. In het FD wordt nu gesproken over een ‘konijnenhol of zelfs rattenplaag’.

     De hoogte van de vergoeding is inmiddels ruim verdubbeld. Volgens een berekening in het Financieele Dagblad blijkt uit de analyse van de gepubliceerde rechtspraak dat het gemiddelde bedrag is toegenomen van 31.500 euro tot bijna 68.000 euro.

     New Hairstyle-arrest
     In de Wwz ontbreken duidelijke criteria op grond waarvan de hoogte van de billijke vergoeding kan worden vastgesteld. Pas met het zogenoemde ‘New Hairstyle-arrest’ in juni 2017 heeft de Hoge Raad enige duidelijkheid verschaft over de criteria voor de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding. Volgens de uitspraak moeten ‘alle omstandigheden’ van het betrokken geval worden meegewogen.

     Hoewel er  niet gekeken mag worden naar de gevolgen van het ontslag (daar is de transitievergoeding voor), kunnen de gevolgen volgens de Hoge Raad in de billijke vergoeding worden meegewogen als die verband houden met verwijtbaar gedrag van de werkgever. De New Hairstyle-uitspraak is volgens juristen mogelijk van invloed geweest op de groei van de toegekende bedragen.

     Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
     Het kabinet wil de WWZ op diverse punten wijzigen met de invoering van de WAB. Zo wil Koolmees aan de bestaande gronden voor ontslag een ‘cumulatiegrond’ toevoegen.

     Met die grond kan de rechter in geval van meerdere onvolledige ontslaggronden toch een ontslag uitspreken, anders dan nu het geval is. Ontslag zou op die manier wel eenvoudiger en minder duur worden. Bij toepassing van de cumulatiegrond kan de ontslagen werknemer bovenop de transitievergoeding maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen, als billijke vergoeding.
     Eerder gaven arbeidsrechtverenigingen VAAN en VvA aan deze wijziging als een verbetering te zien (al ging hun voorkeur uit naar grondigere maatregelen). De verwachting is dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel voor de WAB op korte termijn naar buiten brengt voor behandeling in de Tweede Kamer.

     Redactie TQL

     Illus.(cc): elitat
      

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets