Bezig met laden...

     X

     Premies werknemers- en volksverzekeringen 2019

     Sectorpremies eindigen in 2020

     premie, uvw, percentage, AOW, Anw, Awf, Ufo, aof, ww, wab

     De premiepercentages die gelden voor de premieheffing voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de basispremie Aof voor de kinderopvangtoeslag zijn voor 2019 vastgesteld. Daarnaast is het maximum premieloon vastgesteld voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen. 

     In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de premieloongrenzen voor tijdvakken korter dan het premiejaar niet vastgesteld, en evenmin voor werknemers met recht op vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken. De maximum premieloonbedragen, die als grondslag gelden voor de premies en opslag worden voor de andere loontijdvakken door herleiding bepaald. Deze bedragen maakt de Belastingdienst bekend. 

     Ook worden geen percentages vastgesteld voor de vervangende sectorpremie. Met ingang van het premiejaar 2019 stelt UWV een gemiddeld premiepercentage vast voor de premie die ten gunste komt van de sectorfondsen.  

     AOW 
     Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering is voor het jaar 2019 17,90% (2018: 17,90%).

     Anw 
     Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering is voor het jaar 2019 0,10% (2018: 0,10%). 

     Maximum premieloon 
     Het maximum premieloon bedraagt voor het jaar 2019 voor een loontijdvak van een jaar: € 55.927. Het maximum premieloon wordt jaarlijks herzien met ingang van 1 januari naar de mate waarin het minimumloon per dag wordt herzien en blijft gedurende het gehele kalenderjaar van kracht.

     Awf 
     Het premiepercentage voor het Algemeen Werkloosheidsfonds  is voor het jaar 2019 3,60% (2018: 2,85%). De Awf-premie is daarmee 0,75 procentpunt hoger vastgesteld dan in 2018. De AWf-premie stijgt onder meer door de invoering van de compensatieregeling voor de betaalde transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.  

     Ufo 
     Het premiepercentage voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid is voor het jaar 2019 0,78% (2018: 0,78%).

     Basispremie Aof
     Het premiepercentage voor de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds is voor het jaar 2019 6,46% (2018: 6,27%).

     Opslag dekking kinderopvangtoeslag 
     De premieopslag tot dekking kinderopvangtoeslag is voor het jaar 2019 0,50% (2018: 0,50%).
      
     Gemiddelde WW-premie daalt
     Voor het vijfde jaar op rij daalt de gemiddelde WW-premie die werkgevers moeten betalen. De gemiddelde sectorpremie daalt sterk van 1,28% in 2018 naar 0,77% in 2019. Voor 48 sectoren geldt een lager premiepercentage. Dit komt door de aanhoudende gunstige economische vooruitzichten, waardoor er minder WW-uitkeringen betaald hoeven te worden – en het plan voor de beëindiging van de sectorpremies (en sectorfondsen) per 1 januari 2020.

     Het kabinet regelt namelijk in het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) dat per 1 januari 2020 de hoogte van de WW-premie gaat afhangen van de contractduur. Werkgevers gaan een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Voor de lagere WW-premie moeten zij aan diverse eisen voldoen. 

     Toch is er in het laatste jaar van de sectorpremies in 13 sectoren juist sprake van een stijging van de premie. De grootste premiestijgingen doen zich voor in de sectoren verzekeringswezen, uitgeverij en railbouw. Daarnaast blijft er in één sector, de visserij, het premiepercentage onveranderd.

     Staatscourant
     Premievaststelling sectorfondsen


     Redactie TQL

     Illus.(cc): skley

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets