Bezig met laden...

     X

     Geoblocking per december 2018 verboden

     Verordening EU consumentenbescherming

     geoblocking, geo, block, webshop, mededinging, concurrentie, levering

     Per 3 december 2018 is de geoblocking verordening van toepassing. Deze verordening verbiedt ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van 'geodiscriminatie'. Om de verordening in Nederland te kunnen handhaven moet echter nog een wetsvoorstel worden aangenomen en een infrastructuur voor toezicht en handhaving worden ingericht.

     Toegang van goederen en diensten
     De verordening bepaalt dat ondernemingen die in de EU actief zijn niet langer:
     1. Klanten de toegang tot websites, apps en andere online interfaces mogen blokkeren;
     2. Klanten automatisch mogen doorgeleiden naar andere (lokale) versies van de website;
     3. Verschillende algemene toegangsvoorwaarden mogen hanteren (incl. prijs en levering) en
     4. Verschillende betalingsvoorwaarden mogen hanteren als dit verband houdt met de nationaliteit, verblijfplaats of de plaats van vestiging van de klant.
     Toezichthouders
     Handhaving van de verordening door de aangewezen toezichthouder(s) hoeft in Nederland voorlopig nog niet te worden verwacht. De verordening vereist namelijk dat iedere lidstaat een instantie aanwijst die verantwoordelijk is voor de adequate en doeltreffende handhaving van de verordening. Ook moet elke lidstaat maatregelen vaststellen die van toepassing zijn bij overtreding van de verordening. En tot slot moet elke lidstaat een instantie aanwijzen voor praktische bijstand aan consumenten in conflicten tussen ondernemer en consument.

     Wetsvoorstel
     In Nederland is voor de invoering van deze verordening (EU) 2018/302 een zgn. implementatiewet in de maak. Deze wet bepaalt dat, naast de civiele rechter, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de instanties zijn die verantwoordelijk zijn voor de adequate en doeltreffende handhaving van de verordening. Voor wat betreft de maatregelen wordt aangesloten bij het bestaande regime voor consumentenbescherming. Dit houdt in dat onder meer boetes kunnen worden opgelegd van maximaal 900.000 euro of, als dat hoger is, 1% van de totale omzet van de overtreder. Verder bepaalt de Implementatiewet dat het Europees Consumenten Centrum, onderdeel van de Stichting Het Juridisch Loket, wordt aangewezen als instantie voor het verlenen van praktische bijstand aan consumenten.

     Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen. Dat brengt met zich dat handhaving door toezichthouders op basis van de verordening nog niet mogelijk is. Dat betekent echter niet dat geheel geen handhaving mogelijk is. Handhaving is in sommige – vergelijkbare – gevallen namelijk ook al mogelijk op basis van het mededingingsrecht en artikel 20 van de Dienstenrichtlijn.

     Zo onderzoekt de Europese Commissie momenteel of afspraken tussen een eigenaar van een gameplatform en vijf uitgevers van videogames voor de pc de mededingingsregels hebben overtreden door consumenten te beletten om pc-games aan te schaffen vanwege hun locatie of het land waar ze verblijven.

     Overigens geldt artikel 4 van de verordening, waarin het verboden wordt om de toegang tot diensten en producten te blokkeren, niet voor onlinediensten voor niet-audiovisuele werken waarop auteursrecht rust, zoals videospellen, e-books, muziek en software.

     Verordening (EU) 2018/302


     Redactie TQL

     Illus.(cc): rvd

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets