Bezig met laden...

     X

     Grootste stijging cao-lonen na 2009

     Stijging 2,1%, in 2019 gemiddeld 2,48% netto

     netto, salaris, cao, stijging, loonkosten, consumentenprijzen
      
     De cao-lonen zijn in 2018 met 2,1 procent gestegen, de grootste stijging na 2009. De ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2018 is nog niet bekend. Over de eerste elf maanden van 2018 was de stijging 1,7 procent. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers. In 2019 zullen vooral de modaal werkenden en zonder cao kunnen rekenen op (netto) salarisstijgingen.

     CAO lonen en consumentenprijzen
     In 2009, het eerste volle crisisjaar, lag de cao-loonstijging aanzienlijk hoger (2,8%). Dat geldt nog sterker voor 2008, een jaar dat wat betreft krapte op de arbeidsmarkt vergelijkbaar is met 2018. In 2008 stegen de lonen met 3,3%. In beide jaren was het verschil tussen de stijging van de cao-lonen en de stijging van de consumentenprijzen ook groter dan in 2018.

     De CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen stegen in 2018 met 1,4% ten opzichte van het jaar daardoor.
      

     Cao-lonen en contractuele loonkosten
     De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen met 2,5% in 2018. Sinds begin 2016 stijgen de contractuele loonkosten weer harder dan de cao-lonen.

     In het laatste kwartaal van 2018 stegen de cao-lonen met 2,3%. Dat is de grootste kwartaalstijging van het afgelopen jaar. Sinds de tweede helft van 2017 is de stijging vrijwel elk kwartaal hoger geweest dan in het kwartaal daarvoor.

     Het voorlopige cijfer over 2018 is gebaseerd op 95% van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.


     Contractlonen blijven stijgen
     Contractlonen bij bedrijven gaan verder stijgen, voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB). Voor 2019 en 2020 verwacht de centrale bank respectievelijk loonstijgingen van 2,6 en 3%. Dit jaar stijgen de contractlonen naar verwachting 2,1% nadat in 2017 de lonen al stegen met 1,5%. Job Swank, directeur financiële stabiliteit, zegt te zien dat het aantal vaste banen steeds meer toeneemt.

     Verder voorspelt De Nederlandsche Bank dat de economische groei afvlakt naar 1,7% in 2019 en 2020 nadat de economie dit jaar nog met 2,5% groeit. In eerdere voorspellingen ging de centrale bank nog uit van groeicijfers van 2,2% en 1,9% voor respectievelijk 2019 en 2020. De verlaging is vooral te wijten aan een krappe arbeidsmarkt, de afkoelende wereldhandel, maar ook aan een bijstelling van de verwachte prijsstijging op de huizenmarkt.

     Nettolonen
     Bijna alle werkenden in Nederland gaan er dit jaar in hun nettoloon op vooruit. Met name de werkenden met een modaal inkomen (2778 euro bruto) en zonder cao kunnen rekenen op een stijging van het netto salaris. Zij gaan er maandelijks circa 59 euro op vooruit in vergelijking met 2018. Dat is een stijging van ruim 2,7%. De beroepsgroepen die er dit jaar het meest van profiteren zijn onder andere medewerkers in de zorg en de metaal en elektra-industrie. Beide groepen krijgen er 2,6% bij op hun nettosalaris. 

     Voor de andere beroepesgroepen zien de stijgingen er als volgt uit:
     • Zorgsector: netto stijging van 2,61%. Dit resulteert in 53 euro.
     • Cao Metalektro: netto stijging van 2,61%. Dit resulteert in 54 euro.
     • Cao Metaal & Techniek: netto stijging van 2,55%. Dit resulteert in 53 euro.
     • Pensionado’s: netto stijging van 2,46%. Dit resulteert in 57 euro.
     • Rijksambtenaren: netto stijging van 2,36%. Dit resulteert in 50 euro.
     • Gemeenteambtenaren: netto stijging van 2,35%. Dit resulteert in 49 euro.
     • Cao ENB Energie Netwerkbedrijven: netto stijging van 2,29%. Dit resulteert in 48 euro.
     • Leraren primair onderwijs: netto stijging van 2,26%. Dit resulteert in 48 euro.
     Bovengenoemde stijgingen gelden wanneer de bruto bedragen ongewijzigd zijn gebleven en gaan uit van de medewerkers of gepensioneerden met een modaal inkomen. De gemiddelde stijging voor werkend Nederland (exclusief gepensioneerden) komt neer op 2,48%.

     Dat er op het loonstrookje in 2019 meer onder de streep overblijft, is vooral te danken aan een lagere belasting op inkomsten. Zo zijn er hogere heffingskortingen. Daarnaast dalen de belastingtarieven in de tweede en derde schijf, in opmaat naar de overgang naar een tweeschijvenstelsel.

     Hoewel de lonen stijgen, lopen ook de kosten voor de energie, boodschappen en de zorg op.’Omdat het lage btw-tarief ook omhoog gaat is het nog de vraag of werknemers er daadwerkelijk meer overhouden.


     Redactie TQL (CBS)

     Illus.(cc): guill

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets