Bezig met laden...

     X

     De spanning tussen werk en ontspanning

     De 10 landen met de beste werk-privébalans

     werk, privé, balans, werkuren, evenwicht, werk-privébalans, ontspan
      
     Het gemakkelijk combineren van werk en privéleven is voor iedere werknemer een uitdaging. In sommige landen is die balans veel gunstiger dan in andere, omdat overheden flexibiliteit in werkuren te stimuleren. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) stelde een top tien samen van landen waar het evenwicht tussen werken en vrije tijd het gemakkelijkst te vinden is. De koploper zal misschien verbazen...

     Werktijd en balans
     De OESO gaat van de veronderstelling uit dat lange werkdagen slecht kunnen zijn voor onze gezondheid, onze veiligheid op het spel kunnen zetten en ook meer stress kunnen veroorzaken. Eén op acht werknemers (13%) binnen de OESO zou minstens 50 uren per week werken. Vooral in Turkije is dat een probleem, waar 34% van de werknemers in die categorie zit. Met 30% doet Mexico niet veel beter, en ook in Israël en Nieuw-Zeeland draait 15% van de werknemers erg veel werkuren.

     Mannelijke werknemers maken meer heel lange werkdagen dan vrouwen: 16%, tegenover 8% van de vrouwen. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om genoeg tijd te hebben voor andere activiteiten, zoals persoonlijke zorg en ontspanning. Wie in de OESO-landen fulltime werkt, heeft gemiddeld 62% van de dag, ofwel zo’n 15 uren, tijd voor zorgtaken (eten, slapen, et cetera) en voor ontspanning (sociaal contact, hobby’s, spelletjes, televisie kijken, computer, et cetera).

     Hier is er echter uiteindelijk geen verschil in vrije tijd tussen mannen en vrouwen. Hoewel vrouwen gemiddeld iets minder betaald werktijd hebben, kunnen ze die niet aan ontspanning besteden. Daardoor ligt de tijd voor ontspanning bij mannen en vrouwen toch in evenwicht.

     De top 10 van de landen waar de balans tussen werk en privé het beste is:

     10. Ierland (7,9/10)
     In Ierland hebben werknemers het beduidend beter dan in Turkije, want slechts 4,7% maakt meer dan vijftig werkuren per week. Enkele jaren geleden was het percentage nog lager, maar tegenwoordig ligt het aantal werkuren in Ierland dus opnieuw iets hoger. Mannen werken tot vier keer meer lange dagen dan vrouwen.

     Ierland doet het heel goed wat tijd voor ontspanning betreft, want gemiddeld zijn Ieren 15,3 uur per dag niet met werken bezig. Het verschil tussen mannen en vrouwen is hier miniem.

     9. Rusland (8,1/10)
     In geen enkel land ligt het aantal werknemers met meer dan vijftig werkuren per week zo laag als in Rusland. Slechts 0,2% van de werknemers zouden er zo veel uren moeten werken. Bij die minderheid zijn het hoofdzakelijk mannen die lange werkdagen maken. Opvallend is dat Rusland desondanks minder goed scoort qua tijd voor ontspanning. Zo’n 14,9 uren per dag zouden werkende bewoners van Rusland tijd voor zichzelf hebben.

     In 2013 hadden de Russen volgens een rapport van de Oeso nog de op drie na langste werkweek ter wereld.

     8. Duitsland (8,3/10)
     In Duitsland werkt ongeveer 4,6% meer dan 50 uren per week. Het zijn ook hier vooral mannen die de lange werkdagen voor hun rekening nemen. De Duitsers hebben daarnaast gemiddeld 15,6 uur tijd voor ontspanning en persoonlijke zorg.

     In Duitsland focust sinds 2015 op een betere balans tussen werk en privé. Zo roepen ze werkgevers op om zowel mannen als vrouwen 'flexitime' aan te bieden. Ook moeten zowel voltijds werkende vaders als moeders op verzoek minder kunnen werken, en er moet meer betaalbare kinderopvang ontstaan. De regeling van het ouderschapsverlof maakt het gemakkelijker voor ouders om (deeltijd)werk en vrije tijd te combineren. Er zijn ook mogelijkheden voor beide partners om gedurende tenminste vier maanden een werkweek van 25 tot 30 uren te hebben.

     7. Zweden (8,3/10)
     In Zweden werkt ongeveer 1,1% meer dan vijftig werkuren per week, vooral mannen. Er zijn zo’n 15,2 uren per dag beschikbaar voor vrije tijd. Zweden maakt het werkenden zo gemakkelijk mogelijk. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld eenvoudig via een app aangeven wanneer ze vrij willen om voor een ziek kind te zorgen. 

     6. Noorwegen (8,5/10)
     Bij de Noren werkt 3,2% meer dan vijftig uur per week, wat het land bij de tien beste van de OESO plaatst. Maar Noorwegen scoort nog beter wat tijd voor ontspanning betreft: zo’n 15,6 uur per dag. Wat het verschil tussen mannen en vrouwen betreft, volgt Noorwegen de trend van de voorgaande landen.

     5. België (8,6/10)
     Met 4,3% telt België nog wel veel werknemers die minstens 50 uren per week werken, maar toch hebben Belgen gemiddeld 15,8 uren per dag voor zorg en ontspanning. Ook in die laatste categorie neemt België binnen de OESO-lijst de vijfde plaats in.

     4. Spanje (8,8/10)
     Spanje is het op één na beste land wat tijd voor zorg en ontspanning betreft. Werknemers hebben er gemiddeld 15,9 uren per dag om zich buiten de werkvloer op hun privéleven te focussen. Wel doet nog 4,5% meer dan 50 werkuren per week.

     Toch verdoezelt dit gegeven de realiteit, want werknemers hebben het moeilijk om een goede balans tussen werk en privé te vinden. Zo krijgen Spaanse gezinnen gemiddeld slechts 1,3 kinderen, waarmee het land bij de laagste vruchtbaarheidsgraad van de OESO hoort. Gemiddeld zijn moeders al bijna 30 jaar wanneer ze voor het eerst zwanger worden. Ouders doen dit bewust, omdat ze zich eerst op hun carrière willen focussen.

     Ook na de bevalling reflecteren statistieken dat Spanje eigenlijk niet zo goed scoort. Zo’n 51% van de Spaanse vrouwen werkt tegenwoordig, maar dat is veel minder dan het gemiddelde in de OESO (57,5%). Liefst 75% van de vrouwen gaat pas acht jaar na de bevalling weer betaald werken. De overheid doet wel moeite om meer kinderopvang te organiseren, maar dat blijft voorlopig beperkt. Een kwart van de grootouders in Spanje zorgt dagelijks voor de kleinkinderen.

     3. Frankrijk (8,9/10)
     Zo'n 7,8% van de Franse werknemers maakt lange werkdagen van meer dan 50 uren. Toch hebben de Fransen gemiddeld 16,4 uren per dag tijd voor zorg en ontspanning. Op dat gebied staat Frankrijk zelfs op de eerste plaats.

     Er valt dan ook heel wat positiefs op te merken over de werk-privébalans in Frankrijk. De vruchtbaarheidsgraad is hoger dan het gemiddelde in de OESO, en ook het aantal werkende vrouwen tussen 25 en 54 jaar overstijgt het gemiddelde. Zo’n 78% van de vrouwen werkt fulltime. Ook de armoede bij kinderen ligt lager dan het gemiddelde van de OESO. 

     Er zijn nog wel enkele aandachtspunten. Zo kan de toegang van jonge moeders of moeders van grote gezinnen tot de arbeidsmarkt nog iets beter, dat hangt in de praktijk van een betere verdeling van zorgtaken af. In Frankrijk kunnen gezinnen tot drie jaar betaald voor hun kinderen zorgen. Sinds 2014 kan de ene partner 2,5 jaar nemen, en de andere de overige zes maanden.

     2. Denemarken (9/10)
     Denemarken is het beste Scandinavische land wat betreft werk-privébalans: slechts 2,2% werkt meer dan 50 uren per week. En gemiddeld hebben Denen zo’n 15,9 uren per dag voor zichzelf.

     In Denemarken is het mogelijk voor werknemers om hun personeel te betalen volgens outputnormen. Denemarken investeert ook fors in financiële steun voor gezinnen. Er is achttien weken betaald moederschapsverlof voorzien, en twee weken voor hun partners. Daarna kunnen ouders nog 32 weken vrij nemen.

     Ook op het vlak van kinderopvang en zorg buiten de schooluren eisen de Denen een voorbeeldrol op. Deense gezinnen hebben het gevoel dat werk en privé goed te combineren zijn, waardoor de vruchtbaarheidsgraad op 1,7 tot 1,8 kinderen per vrouw blijft hangen. Verder werkt 78% van de vrouwen tussen 25 en 54 jaar.

     Tot slot verdient Denemarken ook een vermelding voor de kleine genderkloof. Mannen en vrouwen hebben er vrij gelijkwaardige lonen. Wel is het zo dat het ouderschapsverlof vooral door moeders opgebruikt.

     1. Nederland (9,3/10)
     De beste leerling van de klas is volgens de ranglijst Nederland. Slechts 0,5% van de werkenden heeft werkweken van meer dan 50 uren. Alleen Rusland doet nog beter. Opvallend is wel dat zeven keer meer mannen in deze categorie zitten, waarmee Nederland dan weer het slechtst scoort op de kloof tussen werkende mannen en vrouwen. Nederlanders hebben verder 15,9 uren per dag tijd voor zorg en ontspanning.

     Het Nederlandse beleid maakt dus een goede werk-privébalans mogelijk, want onder andere de vruchtbaarheidsgraad en het aandeel werkende vrouwen ligt hoger dan het gemiddelde van de OESO. In de jaren 80 werkten slechts 35% van de Nederlandse vrouwen buitenshuis, sindsdien is dat meer dan verdubbeld. Wel werken de meeste Nederlandse vrouwen deeltijds, en thuis zijn ze tot twee uur per dag meer bezig met werken dan mannen.

     Vrouwen kunnen zich dus toeleggen op hun gezin, maar het verhoogt wel het risico dat ze zich professioneel niet verder kunnen ontwikkelen. En daardoor blijken kinderen toch heel wat druk met zich mee te brengen. Jonge Nederlandse vrouwen zijn beter opgeleid dan het gemiddelde binnen de OESO, en zelfs meer dan jonge Nederlandse mannen. Maar een werkende moeder met twee volgroeide kinderen heeft gemiddeld minder dan de helft verdiend tegenover een werkende vrouw zonder kinderen.


     Redactie TQL

     Illus.(cc): rawp

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets