Bezig met laden...

     X

     Basiscontract, bedrijfsarts en preventie

     Overzicht van maatregelen nieuwe Arbowet

     Arbowet, basiscontract, bedrijfsarts, preventiemedewerker, gezond

     De overgangsperiode van de nieuwe Arbowetaf is afgelopen. De wijzigingen die op 1 juli 2017 zijn ingegaan, moet elke organisatie hebben doorgevoerd, om boetes te voorkomen. Een overzicht van alle wettelijke verplichtingen rondom basiscontract, bedrijfsarts en preventiemedewerker.

     Basiscontract
     Een basiscontract met een arbodienst is sinds 1 juli 2018 verplicht. Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. De overheid heeft geconstateerd dat er een grote diversiteit aan contracten is tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Daarom is het basiscontract geïntroduceerd.

     Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit moet volgens de nieuwe Arbowet minimaal in het basiscontract staan: 
     • Bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Dit zijn de bestaande wettelijke taken aangevuld met de bepalingen uit de nieuwe wetgeving;
     • In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een spreekuur) is geregeld;
     • De arbodienstverlener moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen;
     • De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen als hij twijfelt aan een gegeven advies. De uitvoering van de second opinion moet de arbodienstverlener vastgelegd hebben;
     • Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten. Ook dit moet worden vastgelegd in het basiscontract; 
     • Er moet geregeld worden dat zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens, dat de bedrijfsarts onafhankelijk kan werken, dat er onderlinge afstemming tussen de kerndeskundigen plaatsvindt. Dit zijn naast de bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een hogere veiligheidskundige en een arbeids-en organisatiedeskundige. De samenwerking tussen de interne en externe (kern)deskundigen moet gefaciliteerd worden.
     De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging moet hiermee akkoord zijn. Is er geen OR of PVT, dan stemt de werkgever dit af met de betrokken werknemers. 

     Bedrijfsarts
     In de nieuwe Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo wordt aangegeven dat de bedrijfsarts de werkgever moet adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. 
     • In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of geen klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. De werkgever moet werknemers actief wijzen op dit spreekuur;
     • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk; 
     • Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of betrokken medewerkers. 
     Preventiemedewerker
     Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de reguliere functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Nu wordt de rol nog belangrijker.
     • De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden;
     • Om in te stemmen met de positie van de preventiemedewerker is het raadzaam om een omschrijving van taken op te stellen; 
     • De rol van preventiemedewerker is bekend bij de betrokken werknemer én de organisatie.

     Redactie TQL 

     Illus.(cc): holg

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets