Bezig met laden...

     X

     Fiscale effecten voor ondernemers met een BV

     Lagere tarieven vennootschapsbelasting

     fiscus, bv, onderneming, vennootschapsbelasting, tarief, afschrijving
      
     Overzicht van veranderingen in de belastingheffing die in 2019 gevolgen hebben voor ondernemers met een BV. 

     Lagere tarieven vennootschapsbelasting
     Een BV moet vennootschapsbelasting betalen over haar belastbare winst. In 2019 is deze winst tot € 200.000 belast met 19% (2018: 20%) vennootschapsbelasting. Voor zover de winst hoger is dan € 200.000, is het tarief 25% in 2019 (2018: idem).

     Na 2019 gaan beide tarieven verder omlaag: in 2020 naar respectievelijk 16,50% en 22,55% en in 2021 naar respectievelijk 15% en 20,50%. Deze tarieven staan al vast. Ze gaan omlaag omdat een hoge belastingdruk op onder meer bedrijfswinst het investeringsklimaat minder aantrekkelijk maakt. 

     Beperking verrekening verliezen
     Als een BV verlies lijdt over een boekjaar, dan kan de BV dat verlies doorgaans verrekenen met de belastbare winst in een ander boekjaar of in andere boekjaren. Voor (de volgorde van) deze verliesverrekening gelden regels. Verliezen voor de vennootschapsbelasting zijn sinds 2019 eerst 1 jaar (2018: idem) achterwaarts en daarna nog maar 6 jaar (2018: 9 jaar) voorwaarts verrekenbaar.

     De BV met een verlies uit 2019 kan dat verlies daardoor uiterlijk tot en met 2025 verrekenen. In de toelichting op deze maatregel staat dat als een onderneming er in 7 jaar (inclusief het verliesjaar) niet in zou slagen om per saldo winst te maken, dit twijfel oproept over haar levensvatbaarheid. Er geldt gunstig overgangsrecht voor de volgorde van de verrekening van verliezen uit de periode 2017-2020.
     Verliezen in box 1 van de inkomstenbelasting zijn eerst 3 jaar (2018: idem) achterwaarts en daarna nog 9 jaar (2018: idem) voorwaarts verrekenbaar. Voor verliezen in box 2 van de inkomstenbelasting zijn deze termijnen in 2019 respectievelijk 1 jaar (2018: idem) en 6 jaar (2018: 9 jaar).

     Beperking afschrijving vastgoed
     Een BV kan sinds 2019 ook minder afschrijven op haar vastgoed in eigen gebruik en moet hierdoor meer vennootschapsbelasting betalen. Sinds dit jaar mag de fiscale boekwaarde door afschrijving voor de vennootschapsbelasting namelijk niet lager zijn dan de WOZ-waarde. In 2018 lag die grens nog bij 50% van de WOZ-waarde. 'Uiteraard geldt hierbij dat wanneer de WOZ-waarde hoger is dan de boekwaarde van het gebouw, dat niet leidt tot een opwaardering en dus tot een heffing van vennootschapsbelasting', zo staat in de toelichting op de maatregel. De afschrijvingsbeperking zorgt in het algemeen voor een lagere verkoopwinst in de toekomst. Daardoor wordt langdurig uitstel van belastingheffing (via de herinvesteringsreserve) beperkt.

     Er geldt gunstig overgangsrecht als het vastgoed in eigen gebruik vóór 2019 in gebruik is genomen én vóór 2019 op dat vastgoed nog niet 3 volledige boekjaren is afgeschreven. Dan mag u gedurende het restant van die periode nog volgens de oude afschrijvingsregels (2018) afschrijven.

     Voor vastgoed dat de BV als belegging aanhoudt, geldt bovenstaande afschrijvingsbeperking al langer. Maar voor vastgoed in eigen gebruik bij bijvoorbeeld een eenmanszaak geldt deze afschrijvingsbeperking niet.

     Vrijstelling bij bedrijfsoverdracht omhoog
     Wie ondernemingsvermogen krijgt door schenking of vererving kan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op gunstige fiscale regels voor de schenk- of erfbelasting. In de praktijk kort men deze bedrijfsopvolgingsregeling vaak af tot ‘BOR’. Vooral familiebedrijven maken er gebruik van. Deze vrijstelling was nog nooit zo hoog als in 2019, al gaat het ten opzichte van vorig jaar alleen om indexatie.

     Deze vrijstelling kan alleen betrekking hebben op ondernemingsvermogen, niet op beleggingsvermogen. De vrijstelling draagt bij aan de continuïteit van de onderneming omdat ze zo veel mogelijk voorkomt dat bedrijfsopvolgers veel geld uit het bedrijf moet halen om belasting te betalen als het bedrijf van eigenaar wisselt. Als aan de voorwaarden is voldaan, dan is in 2019 de eerste € 1.084.851 (2018: € 1.071.987) van het ondernemingsvermogen op verzoek aan de Belastingdienst helemaal vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Voor zover de waarde van de onderneming hoger is, is de vrijstelling 83% van het (meerdere aan) ondernemingsvermogen.


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): plink
      

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets