Bezig met laden...

     X

     Wijziging WW sectorpremie per 2020

     Sectorpremie wordt vervangen

     ww-premie, vast, flex, sector
      
     De regering beoogt nieuwe balans te brengen in de verhouding tussen vaste en flexibele arbeid. Het moet op andere manieren aantrekkelijker worden voor werkgevers om personeel in vaste dienst te nemen. Met de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) worden in dit wetsvoorstel diverse maatregelen genomen om werkgevers en werknemers hiertoe te stimuleren. Naast diverse arbeidsrechtelijke maatregelen wordt een aanpassing van de heffing van de werkloosheidspremie ingevoerd.

     Huidig systeem
     Op dit moment wordt een belangrijk deel van hoogte van de WW-premie bepaald door de sector waarin de werkgever zich manifesteert. De traditionele gedachte in het huidige heffingssysteem is namelijk dat iedere sector haar eigen werkloosheidsproblemen kent, waardoor per sector de uitkeringslasten voor werkloosheid ook verschillen. Dit vertaalt zich in de sectorale premielast. Voor een beperkt aantal sectoren geldt in het huidige systeem onder voorwaarden zelfs een premieverschil afhankelijk van de aard van het arbeidscontract. Veelal speelt daar seizoen-gerelateerde personeelsbehoefte.

     Nieuw systeem
     Vanaf 2020 geldt, ongeacht de sector waartoe de werkgever behoort, eenzelfde hoge en lage premie. De lage premie is van toepassing op het loon van werknemers met een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd (m.u.v. de oproepovereenkomst). Het uitgangspunt is dat de lage premie geldt voor situaties waarin de werknemer zekerheid heeft over zijn arbeidsomvang en inkomen. Voor alle overige contracten geldt de hogere premie. Het premieverschil is vooralsnog bepaald op 5 procentpunten. Dit betekent dat wanneer de lage premie 1% is, de hoge premie 6% bedraagt.

     De hogere WW-premie bij tijdelijke contracten zal niet gelden voor studenten die jonger zijn dan 21 jaar en die gemeten over een loonbetalingsperiode gemiddeld niet meer hebben gewerkt dan 12 uur per week.

     Wel kent de wet bepalingen die moeten voorkomen dat werkgevers deze strikte richtlijnen gaan misbruiken. In bepaalde gevallen kan dan ook een herziening met terugwerkende kracht worden toegepast op de betaalde lage premie. Denk bijvoorbeeld aan situaties dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan maar binnen 5 maanden wordt beëindigd of dat een werknemer binnen 1 jaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering krijgt. In dergelijke gevallen zal achteraf alsnog de hoge premie van toepassing zijn.

     Voor vast personeel betaalt een werkgever straks dus een beduidend lagere WW-premie dan voor tijdelijk (flex) personeel. Dit om werkgevers te stimuleren werknemers een vast contract aan te bieden. 


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): ionic
      

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets