Bezig met laden...

     X

     Hogere eisen aan energiebesparing

     Informatieplicht per 1 juli 2019

     energie, informatieplicht, zakelijk, besparing, eloket

     Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht inrichtingen (dat zijn bedrijven en instellingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen.

     Informatieplcht
     De Nederlandse overheid wil zijn gestelde energiedoelen in 2020 behalen. Om het energiebesparingsproces te versnellen, is dit jaar de informatieplicht ingevoerd. Deze treedt op 1 juli 2019 in werking.

     Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht energiebesparing vallen, moeten uiterlijk voor deze datum (en daarna om de vier jaar) aan de bevoegde instanties rapporteren wat het energieverbruik is en welke besparende maatregelen er zijn genomen. 

     EML
     De ErkendeMaatregelenlijsten energiebesparing (EML) zijn het uitgangspunt. Deze bevatten energiebeparende maatregelen voor 19 bedrijfstakken, van de metaalsector tot zorginstellingen en van de agrarische sector tot onderwijsinstellingen, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Door het treffen van de voor de bedrijfstak erkende maatregelen, voldoet u in ieder geval aan de energiebesparingsplicht. 

     Zo vindt u in ‘kantoren’ bijvoorbeeld het advies om warmteverlies via warmwaterleidingen te beperken in onverwarmde ruimten, door de leidingen te isoleren. Maar ook rond liftinstallaties, roltrapsystemen, verlichting en serverruimten heeft de overheid eenvoudige maatregelen die een minimale investering vragen.

     Energieonderzoek
     Wanneer bedrijven de voorgeschreven maatregelen in het EML niet nemen, kan de overheid eisen dat er een energieonderzoek wordt uitgevoerd. In het bevindingenrapport wat daar vervolgens uitrolt moeten alle maatregelen staan die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdienen. Het is verstandig om hier een expert voor in te schakelen.

     Maar daar blijft het niet bij. Vervolgens moet bij de overheid worden aangegeven welke maatregelen worden genomen in het zogeheten Plan van Aanpak. Op basis van dit plan kan de overheid controles uitvoeren en gaan handhaven.

     Om ondernemingen zoveel mogelijk te stimuleren om te investeren in energiebesparing en duurzame energie, kunnen bedrijven een deel van de daarvoor benodigde kosten aftrekken van de winst. Dat blijft ook in 2019 het geval, al is het aftrekpercentage wel verlaagd naar 45%. Wel kan dit jaar aanvullend gebruik worden gemaakt van de Milieu-investeringsaftrek. Deze komt, anders dan was gepland, dit jaar niet te vervallen.

     Voor wie geldt de informatieplicht?
     Verbruikt uw inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent), dan verplicht het Activiteitenbesluit milieubeheer het bedrijf om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

     Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt. 

     Uitzonderingen
     Een aantal bedrijven en instellingen, zoals glastuinbouwbedrijven, zijn uitgezonderd van de informatieplicht.

     Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. Het voordeel is dan dat u enkele maanden uitstel krijgt voor de informatieplicht energiebesparing.

     U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): fsse

      

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets