Bezig met laden...

     X

     Mag er meer worden betaald dan de transitievergoeding?

     Deel III meest gestelde vragen

     transitievergoeding, compensatie, werknemer, ontslag, vergoeding
      
     Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een medewerker na een dienstverband van minimaal twee jaar wil beëindigen, dan is hem of haar een transitievergoeding verschuldigd. Wat houdt deze (transitie)vergoeding precies in? Welke kosten kunt u aftrekken? Hoe gaat de compensatieregeling eruit zien en wat verandert er per 1 januari 2020? Deel III van een drieluik met antwoorden op de belangrijkste vragen over de transitievergoeding.

     In de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de transitievergoeding geïntroduceerd: een financiële vergoeding voor de werknemer wanneer de werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen of niet te verlengen. Deze vergoeding moet de werkgever betalen als het dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd.

     De transitievergoeding heeft per 1 juli 2015 de ontslagvergoeding van de kantonrechter vervangen en valt in veel gevallen een stuk lager uit dan de vroegere 'kantonrechtersformule'. 
     De werknemer kan de transitievergoeding gebruiken om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken, door het bedrag in te zetten voor scholing of te gebruiken voor begeleiding naar ander werk. Hij of zij is echter niet verplicht de (volledige) vergoeding hiervoor in te zetten. Een tweede doel van de transitievergoeding is het bieden van een financiële compensatie voor het baanverlies.

     Regeling kleine bedrijven
     Bij werkgevers met minder dan 25 werknemers zijn de volgende twee regelingen van invloed op de transitievergoeding:
     • voor werknemers van 50 jaar en ouder die tien jaar of langer in dienst zijn geldt de hogere transitievergoeding niet
     • verkeert het bedrijf financieel in zwaar weer, en kan de transitievergoeding niet (volledig) worden betaald, dan geldt tot 2020 een overbruggingsregeling transitievergoeding. Voor de berekening van de transitievergoeding telt het arbeidsverleden van voor 1 mei 2013 niet mee. Dit is alleen mogelijk bij gedwongen ontslagen vanwege een slechte financiële situatie.
     Compensatie
     Werkgevers kunnen compensatie aanvragen als zij een transitievergoeding hebben betaald aan een werknemer waarvan zij, wegens langdurig arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar), het dienstverband hebben beëindigd. De werkgever wordt door UWV uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf, waaruit de WW wordt betaald) gecompenseerd. Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover. Om in aanmerking te komen voor de compensatie geldt een aantal voorwaarden. Werkgevers kunnen hun compensatieverzoek vanaf 1 april 2020 bij UWV indienen. De compensatie wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 toegekend.

     Andere ontslagvergoedingen
     Werkgever en werknemer kunnen bij ontslag met wederzijds goedvinden afspraken maken over de hoogte van een ontslagvergoeding. Dit is een andere vergoeding dan de transitievergoeding en wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

     Daarnaast kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer als hij van mening is dat de werkgever ernstig verwijtbaar is aan het ontslag. De kantonrechter kan een billijke vergoeding toekennen als:
     • de opzegging in strijd is met het opzegverbod
     • de werkgever heeft opgezegd zonder instemming van de werknemer of zonder toestemming van UWV
     • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever.
     Toekomst
     De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt eraan. Het kabinet wil hiermee stimuleren dat werkgevers werknemers sneller vast in dienst nemen en wil flexibel werk beter reguleren. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer en treedt waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking. 

     De WAB bevat de volgende plannen om de transitievergoeding aan te passen: 
     • werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding (in plaats van de huidige twee jaar)
     • de opbouw van de transitievergoeding wordt gesteld op een derde maandsalaris voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (of naar rato). En de verhoogde opbouw van de transitievergoeding voor medewerkers die meer dan tien jaar in dienst zijn komt te vervallen
     • de hogere transitievergoeding voor 50-plussers verdwijnt
     • de speciale overbruggingsregeling voor bedrijven met minder dan 25 werknemers komt te vervallen
     • de mogelijkheid om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt verruimd. Kosten voor scholing die gericht is op een andere functie binnen de eigen organisatie kunnen straks ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding
     • de rechter kan een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de ontslagvergoeding - boven op de reeds bestaande ontslagvergoeding - als er in een ontslagprocedure sprake is van een cumulatie van verschillende ontslaggronden.

     Redactie TQL 

     Illus.(cc): falar

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets