Bezig met laden...

     X

     Consumentenprijzen stijgen harder dan cao-lonen

     Niet per se koopkrachtdaling

     loon, stijging, cao, inflatie, ambtenaren, werknemer, werkgever
      
     In het eerste kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,2 procent gestegen. Dat is gelijk aan de loonontwikkeling over het laatste halfjaar van 2018. Anders dan toen is de stijging nu lager dan die van de consumentenprijzen. Deze bedroeg in het eerste kwartaal 2,5 procent. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers. 

     Sinds 2014, het dieptepunt van de economische recessie, is het volgens het CBS éénmaal eerder voorgekomen dat de consumentenprijzen harder stegen dan de cao-lonen, namelijk in het eerste kwartaal van 2017. In 2015 en 2016 lag de cao-loonstijging nog ver boven de stijging van de consumentenprijzen. Toen kwam de stijging van de consumentenprijzen niet boven de 1% uit.

     Als de cao-lonen minder hard stijgen dan de consumentenprijzen, betekent dit niet automatisch dat werknemers er reëel in koopkracht op achteruit gaan. Dat komt omdat het nettoloon ook afhankelijk is van de loonheffing en de premies die worden betaald voor bijvoorbeeld pensioen en sociale verzekeringen.

     Meeste loonstijging in gesubsidieerde sector
     In het eerste kwartaal stegen de lonen het meest in de gesubsidieerde sector, namelijk met 2,3%. In de sector particuliere bedrijven en bij de sector overheid namen de lonen toe met respectievelijk 2,2% en 1,8%. Vorig jaar stegen de lonen bij de sector overheid nog het meest (2,5%) en namen de lonen het minst toe in de gesubsidieerde sector.

     Op het niveau van de bedrijfstakken namen de lonen in de overige dienstverlening, bijvoorbeeld kappers en uitvaartzorg) het meest toe, met 3,1%. In het onderwijs stegen de lonen met 1,4% het minst. Vorig jaar was dit de bedrijfstak met de grootste loonstijging. Dit was vorig jaar de bedrijfstak met de grootste loonstijging, omdat de lonen in de cao van het primair onderwijs meer toenamen, doordat het salarisverschil verkleind werd met docenten in het voortgezet onderwijs. 

     Bij de bedrijfstakken informatie en communicatie en verhuur en handel van onroerend goed zijn geen ontwikkelingen bekend, omdat voor het merendeel van de cao’s in deze bedrijfstakken een akkoord uitblijft.     Stijging contractuele loonkosten, vooral bij de overheid
     Sinds het begin van 2016 ligt de stijging van de contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) boven die van de cao-lonen. In het eerste kwartaal van 2019 gingen de contractuele loonkosten met 2,6% omhoog. Dit komt doordat de bijdragen aan de WW(Algemeen werkloosheidsfonds)- en WAO/WIA-(basis)-premies gestegen zijn. De verhoogde pensioenpremies bij het ABP zorgen voor een extra stijging van de loonkosten bij de overheid.

     Het voorlopige cijfer over het eerste kwartaal van 2019 is gebaseerd op 81 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): nof

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets