Bezig met laden...

     X

     Per 1 juli informatieplicht energiebesparing

     Rapportage over genomen maatregelen

     energie, besparing, maatregelen, rapportage, eed, energieverbruik

     Vanaf 1 juli 2019 hebben alle bedrijven en andere organisaties met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas daarom een informatieplicht ten aanzien van de energiebesparingmaatregelen die ze hebben genomen. 

     Deze informatieplicht houdt in dat organisaties voor 1 juli 2019 moeten rapporteren over welke van de besparingmaatregelen van de lijst van erkende maatregelen zijn geïmplementeerd. Per branche is een lijst met erkende maatregelen opgesteld. In april 2019 zijn nieuwe versies van deze lijsten van kracht. Van deze verplichting zijn inrichtingen type ‘c’ en EED-ondernemingen* uitgezonderd, omdat zijn al via een andere weg een besparings- of rapportageverplichting hebben.

     Wanneer niet een maatregel van de lijst met erkende maatregelen is gebruikt maar een alternatieve maatregel met tenminste een gelijkwaardige besparing, moet dit worden onderbouwd in de rapportage.

     Dwang
     Op basis van de ingediende rapportages prioriteert het bevoegde gezag (meestal de gemeente cq. de regionale omgevingsdienst) de handhaving van de besparingverplichting. Het bevoegde gezag kan daarbij invoering van besparingmaatregelen afdwingen. Ze kan een gefaseerde implementatie vastleggen (=opleggen), maar is daartoe niet verplicht: met andere woorden de overheid kan organisaties ook dwingen om direct, zij het binnen een redelijke termijn, besparende maatregelen uit te voeren. Bij vastlegging van gefaseerde implementatie kan het bevoegde gezag rekening houden met bedrijfseconomische omstandigheiden en/of aansluiten bij natuurlijke vervangingsmomenten van bijvoorbeeld installaties.

     De rapportage ten aanzien van de informatieverplichting kan worden ingediend via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze stuurt de rapportage dan door naar het van toepassing zijnde bevoegde gezag. Vanaf het moment van indienen geldt deze verplichting iedere 4 jaar.

     Voor ondernemingen vanaf 250 fte of met een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen en een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen geldt bovendien een auditplicht als gevolg van de EED. Zij mogen hun rapportage voor de informatieplicht uiterlijk 5 december 2019 indienen.

     *) Europese Energie-efficiëntie Richtlijn (EED)


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): advte

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets