Bezig met laden...

     X

     Ontslag gemakkelijker, tijdelijke contracten duurder

     Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen


     De Eerste Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Doel van de wet is om bedrijven te stimuleren meer werknemers in vaste dienst te nemen. Op hoofdlijnen zorgt de wet ervoor dat de motivatie van ontslag iets eenvoudiger wordt voor werkgevers. Tegelijk gaan de kosten van tijdelijke contracten omhoog. De nieuwe flexwet gaat per 2020 in.

     Dit zijn de belangrijkste punten uit de nieuwe wet:. 

     1. Ontslag werknemer: transitievergoeding vanaf eerste werkdag
     Bij ontslag ontvangt de werknemer een financiële vergoeding, de transitievergoeding. Nieuw is dat werknemers vanaf de eerste werkdag al aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding. De opbouw start al tijdens de proeftijd. Voorheen bouwden werknemers pas vanaf het tweede gewerkte jaar recht op een ontslagvergoeding op. Werkgevers krijgen mogelijk dus te maken met extra kosten voor werknemers die korter dan twee jaar in dienst waren.

     Daar staat wel tegenover dat de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest, geen extra opslag meer kent. De opbouw bedraagt voortaan voor iedere werknemer een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar, ongeacht de duur van het dienstverband. Ook de extra vergoeding voor 50-plussers die worden ontslagen vervalt.

     2. Motivatie voor ontslag eenvoudiger
     Momenteel bestaan er acht zogenoemde 'redelijke' gronden voor ontslag, zoals bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen, langdurig ziekteverzuim of een verstoorde arbeidsverhouding. 
     Minimaal één van die acht redenen moet geheel worden aangetoond. Er mogen geen gronden worden samengevoegd. Maar door de WAB is ontslag ook mogelijk als er meerdere problemen ten dele spelen. Aan de acht regels is een negende ontslagregel toegevoegd: de cumulatiegrond. Het is dus mogelijk om ontslaggronden te combineren. Dat zou de ontslagprocedure bij de kantonrechter moeten vereenvoudigen.

     Het ontslag kan wel duurder worden, als een werknemer op basis van die cumulatiegrond wordt ontslagen. De rechter kan bepalen dat een werknemer de helft méér aan transitievergoeding ontvangt, bovenop de standaard transitievergoeding. Hierdoor wordt het beroep op de cumulatiegrond geremd.

     3. Hogere ww-premie voor tijdelijk werk
     Er is een lagere ww-premie verschuldigd voor werknemers met vaste banen en een hogere ww-premie voor tijdelijk werk. De hoogte van de ww-premie is nu nog gekoppeld aan een sector. Dat is voordelig voor bijvoorbeeld bedrijven die veel seizoenswerkers inschakelen. Mogelijk komen er maatwerkoplossingen. Voor flexcontracten met jongeren onder de 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken, geldt de hoge ww-premie bijvoorbeeld niet.

     4. Het duurt langer voor er een vast contract moet worden aangeboden
     Om flexwerkers de kans op een vaste baan te bieden mag onder de huidige wetgeving drie contracten voor bepaalde tijd in twee jaar worden aangeboden. Daarna moet een vast contract volgen.

     De periode waarin met flexcontracten mag worden gewerkt, wordt met de nieuwe wet uitgebreid. Er mogen drie jaar lang tijdelijke contracten per werknemer worden geboden.
     Een manier voor werkgevers om de keten van contracten te doorbreken is door tijdelijke werknemers zes maanden niet in te huren, vóór ze een nieuw tijdelijk contract aangeboden krijgen. De WAB biedt ruimte in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) om die wachttijd te verkorten naar drie maanden. Voorwaarde is wel dat het dan gaat om seizoensarbeid.

     5. Positie oproepkrachten sterker
     In de WAB moet een werkgever een werknemer minstens vier dagen van tevoren oproepen en aangeven wanneer iemand moet komen werken en voor hoeveel uren. Een oproepkracht moet ook worden uitbetaald als de een klus minder dan vier dagen vóór de werkzaamheden wordt afgezegd. In sectoren waar seizoenswerk belangrijk is, kan in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) de termijn naar één dag worden teruggebracht.

     Na twaalf maanden moet de oproepkrachten een vaste arbeidsomvang worden aangeboden. Er moet dan worden gerekend met het gemiddeld aantal uitbetaalde uren in het voorgaande jaar. Laat de werkgever dit na, dan kan een werknemer het loon over de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen 12 maanden opeisen.

     6. Payrolling nu in wet uitgewerkt
     Het begrip ‘payrolling’ is nu nog niet in de wet opgenomen, maar wordt onder de WAB wel geïntroduceerd. De payroller is formeel in dienst van het payrollbedrijf; deze regelt ook de uitbetaling en loonadministratie. Werknemers die via een payrollbedrijf werken moeten in principe dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de onderneming en in een gelijke of gelijkwaardige functie werken (tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken bij cao). Bovendien krijgt de payrollmedewerker recht op een (adequaat) pensioen. Maar dat pensioenrecht gaat een jaar na de WAB in, namelijk per 1 januari 2021. Dat zal er in de praktijk veelal toe leiden dat payrollwerknemers wat duurder worden dan ze nu zijn. Voor werkgevers wordt het in ieder geval minder aantrekkelijk gemaakt om nog met payrollwerknemers te werken.

     7. Proeftijd blijft 2 maanden
     Werkgevers houden twee maanden de tijd om te bekijken of een nieuwe werknemer echt iets toevoegt aan de onderneming. De minister wilde die termijn naar vijf maanden verlengen, maar kreeg onvoldoende politieke steun.


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): 

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets