Bezig met laden...

     X

     KOR, tuchtrecht BIG en e-facturering

     Wetswijzigingen per 1 juli 2019 voor zzp’ers

     zzp'er, wet, wetswijziging, BIG, belasting, fiscus, verplicht, KOR

     Vanaf 1 juli 2019 veranderen verschillende wetten en regels, ook voor zzp'ers. Daarnaast gingen afgelopen maanden diverse wetswijzigingen in. Een aantal wijzigingen volgt na 1 januari 2020. De belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers op een rij.

     Per 1 juli /1 oktober 2019

     1. Meldingsplicht energiebesparing voor 1 juli 2019
     Als het energieverbruik van een bedrijf hoger is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas valt deze onder de informatie- en energiebesparingsverplichting. Deze wetswijziging ging op 27 februari 2019 in. En betekent dat uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket van RVO.nl moet worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. Na de  eerste rapportage moet om de vier jaar opnieuw worden gerapporteerd. De informatieplicht betreft zo’n 100.000 ondernemers.

     2. Minimum jeugdloon per 1 juli 2019 omhoog
     Voor 18-, 19-, en 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon verder omhoog. Voor 21-jarigen wordt dit 100%, zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon. Voor 22-jarige werknemers was dit laatste sinds 1 juli 2017 al het geval.

     3. Pomphouders moeten vaker E10 benzine aanbieden
     Ondernemers die een tankstation exploiteren moeten vanaf 1 oktober 2019 vaker E10 benzine aanbieden. E10 is benzine met een hoger percentage (bio)ethanol. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot waardoor het minder milieuvervuilend is. Bij 2 of of meer tankinstallaties voor benzine moet minimaal de helft geschikt zijn voor E10.

     4. APK-plicht snelle trekkers en tractorkenteken
     Voor gemotoriseerde voertuigen, zoals landbouw- en bosbouwtractoren, die op de openbare weg en sneller dan 25 km per uur rijden geldt per 1 oktober 2019 een kentekenplicht. Daarnaast wordt de APK-keuring verplicht voor trekkers die harder dan 40 km per uur kunnen.

     Vanaf 1 januari 2020

     1. Eenmanszaken krijgen nieuw btw-nummer
     Voor 1 januari 2020 ontvangen ruim 1 miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer is niet meer gekoppeld aan het BSN-nummer (burgerservicenummer). Dit levert minder identiteitsfraude en meer privacybescherming op. Als tussenoplossing mogen zzp’ers of eenmanszaken nu al stoppen met het vermelden van het btw-identificatienummer op hun website en/of webshop.

     2. Kleineondernemersregeling (KOR) verandert
     De kleineondernemersregeling (KOR) verandert. Nu geldt btw-vrijstelling of vermindering als een onderner per jaar minder dan 1883 euro aan btw betaalt. In de nieuwe regeling is de totale omzet bepalend of er gebruik kan worden gemaakt van de KOR. Daarvoor geldt de maximumnorm van 20.000 euro binnen Nederland. Ondernemers die vanaf 1 januari 2020 gebruik willen maken van de regeling kunnen zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden via de website van de Belastingdienst. De aanmelding moet voor 20 november 2019 binnen zijn.

     3. Personenvennootschappen gemoderniseerd
     Zzp’ers die ook samenwerken in een vof, maatschap of cv (dus personenvennootschap), krijgen per 1 januari 2020 te maken met ingrijpende veranderingen. Het verschil tussen de vof en maatschap verdwijnt en daar komt één vorm voor terug. De wijziging heeft vooral gevolgen voor de aansprakelijkheid. Bij de cv krijgt de stille vennoot meer bevoegdheden. Door de regels te vereenvoudigen moet samenwerken aantrekkelijker worden.

     4. Aandelen aan toonder vanaf volgend jaar op naam
     Anonieme aandelen (aan toonder) moeten vanaf 2020 moeten anonieme aandelen (aan toonder) van naamloze vennootschappen op naam gesteld zijn. Dit staat vermeld in de nieuwe Wet omzetting aandelen aan toonder die op 1 juli 2019 ingaat. Houders van aandelen aan toonder moeten dit melden dan bij de nv om ze op naam te laten stellen. Wordt hiermee gewacht tot na na 1 januari 2021, dan vervallen de rechten op deze aandelen.

     Recent in werking getreden wetswijzigingen

     In april 2019 gingen 3 wetswijzigingen en regels in die voor sommige zzp’ers relevant zijn:

     1. BIG-nummer van zorgverlener moet vindbaar zijn
     Zzp'ers die werkzijn zijn in de zorg en BIG-geregistreerd zijn moeten vanaf 1 april 2019 hun BIG-nummer actief bekend maken op alle plaatsen waar zij zich beroepsmatig kenbaar maken, zoals op hun website, briefpapier en op rekeningen. Belanghebbenden en patiënten kunnen zo makkelijker controleren of zij als zorgverlener staan ingeschreven.

     2. Zorgverlener valt onder tuchtrechtspraak
     Zzp’er die zorg verlenen in de individuele gezondheidzorg en BIG-geregistreerd zijn vallen vanaf 1 april 2019 onder de tuchtrechtspraak. Patiënten kunnen een klacht over hen indienen. De tuchtrechter kan bij een gegronde klacht een (tijdelijk) beroepsverbod opleggen. Herregistratie zal na afloop moeilijker zijn.

     3. Alle overheden moeten e-facturen kunnen ontvangen
     Zzp'ers die zakendoen met de overheid kunnen hun factuur voortaan digitaal naar de overheid sturen. Overheden zoals de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen moeten per 18 april 2019 digitale facturen kunnen ontvangen en verwerken. 


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): blach

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets