Bezig met laden...

     X

     Pensioen meer individueel, lagere dekkingsgraad

     Pensioenakkoord samengevat

     pensioen, pensioenregeling, leeftijd, pensioenakkoord, doorwerken
     Het kabinet wil de de AOW-leeftijd minder snel laten stijgen en trekt daar de komende jaren structureel vier miljard euro voor uit. Met dit eindbod lijkt na negen jaar onderhandelen de weg vrij voor een nieuw pensioenakkoord. De kosten die het pakket aan maatregelen met zich meebrengt zullen onder andere worden gedekt door het lage-inkomensvoordeel te verlagen en het jeugd-LIV te beëindigen. Beoogde ingangsdatum van de afspraken over de AOW-leeftijd is 1 januari 2020. Het nieuwe pensioenstelsel vraagt meer tijd: het kabinet mikt op invoering per 2022. De hoofdpunten op een rij.

     Stijging AOW-leeftijd
     De generatie die nu met pensioen gaat wordt ontzien. De komende twee jaar wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de pensioenleeftijd geleidelijk naar 67 jaar in 2024. Daarna blijft de AOW-leeftijd stijgen, maar minder snel dan de regering aanvankelijk wilde. Voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt, gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog. In de oorspronkelijke plannen was dat een jaar langer werken voor elk jaar dat we gemiddeld langer leven.

     Werkgevers, vakbonden en kabinet gaan onderzoeken of de AOW-leeftijd in de toekomst gekoppeld kan worden aan 45 dienstjaren.

     Doorsneepremie wordt afgeschaft
     Jongeren hoeven niet langer onevenredig te betalen voor het pensioen van ouderen die nu stoppen met werken. Met de doorsneepremie leggen de jongeren nu veel geld in de pot, terwijl ze maar moeten afwachten wat er nog over is tegen de tijd dat zij oud zijn. Deze doorsneesystematiek, waarbij alle pensioendeelnemers hetzelfde percentage pensioenpremie betalen voor hetzelfde percentage pensioen, komt ten einde. De pensioenopbouw wordt ‘persoonlijker en transparanter’.

     Het kabinet en de sociale partners werken compensatiemaatregelen uit voor deelnemers die hierdoor worden getroffen. Zonder compensatie staat een groot deel van de mensen die nu pensioen opbouwen, een lager pensioen te wachten. Vooral mensen rond de 45 jaar zouden eindigen met een lagere pensioenopbouw dan voorheen. Zij hebben in een eerdere fase ‘te veel’ betaald voor hun pensioenopbouw, maar ontvangen deze subsidie niet meer terug. Een compensatieregeling voor de overgangsfase moet ervoor zorgen dat alle generaties een goed pensioen krijgen.'

     Eventueel drie jaar eerder stoppen
     Werknemers kunnen in overleg met een werkgever drie jaar eerder met pensioen gaan, al zal doorwerken nog wel financieel aantrekkelijker blijven. Werkgevers betalen een boete voor werknemers die eerder stoppen met werken. Een uitzondering wordt gemaakt voor werknemers met een bruto jaarinkomen tot 19 duizend euro. Voor de inkomens boven deze drempel moeten werkgevers over elke euro meer wel een boete betalen, de zogeheten RVU-heffing.

     Toeslagen voor onregelmatig en zwaar werk kunnen belastingvrij worden gespaard voor eerder stoppen. Ook kunnen hiervoor 100 weken 'fiscaal gefaciliteerd' verlof worden opgespaard. Dat was vijftig weken. Ook komt er een fonds van 800 miljoen euro voor onder meer investeringen in duurzame inzetbaarheid en scholing. Deze afspraken zijn tijdelijk tot 2025. In de tussentijd wordt gewerkt aan structurele maatregelen.

     Beperking lage inkomensvoordeel
     Een voor werkgevers relevante maatregel is de beperking van het lage inkomensvoordeel en uitfasering van de regeling voor tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV). Om de maatregelen uit het pensioenakkoord te kunnen bekostigen wordt de huidige jeugd-LIV beëindigd en het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor volwassen werknemers te beperkt. Dat moet ongeveer € 200 miljoen opleveren. Er zal worden onderzocht of alle instrumenten uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL), het LIV en jeugd-LIV, maar ook de loonkostenvoordelen (LKV’s) effectiever ingezet kunnen worden. De beoogde bezuiniging van € 200 miljoen komt daarmee niet te vervallen, maar mogelijk kunnen de gelden die wel beschikbaar blijven, op een andere manier ingezet worden.

     Minder kans op kortingen op pensioenen
     Er komt een ander soort pensioenuitkering. Belangrijk verschil met nu is dat pensioenfondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden. Daardoor kunnen bij voldoende rendement de pensioenuitkeringen en -opbouw gemakkelijker meestijgen met de prijzen. Pensioenuitvoerders kunnen pensioen verhogen bij een dekkingsgraad boven de 100% en verlagen als deze onder de 100% komt. Korten en indexeren is nu pas aan de orde bij een dekkingsgraad van lager dan 90% respectievelijk 110% of hoger. Om daarnaast de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen, worden de regels hiervoor tijdelijk aangepast.

     De kans op kortingen op de pensioenen wordt daardoor kleiner. Afgesproken is dat een korting niet meer nodig is als het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 100 of meer. Dit geldt momenteel voor de overgrote meerderheid van de fondsen.

     Geen verplicht pensioen voor zzp’ers
     Voor zzp’ers komt er een fiscaal gunstige regeling voor pensioen. Verplicht wordt het opbouwen van pensioen niet.Wel moet het volgens het principeakkoord makkelijker worden voor zelfstandigen om deel te nemen aan een pensioenfonds.

     Zzp’ers worden wel verplicht om een basisverzekering af te sluiten tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er komt wellicht een uitzondering voor zelfstandigen die kunnen aantonen over genoeg middelen te beschikken om zelf het risico voor ziekte en arbeidsongeschiktheid te dragen.

     Op de pensioeningangsdatum kan een werknemer maximaal 10% van zijn opgebouwde ouderdomspensioen direct opnemen, bijvoorbeeld om een hypotheek af te betalen.


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): jbuchn

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets