Bezig met laden...

     X

     Minimumtarief zzp'er 16 euro per uur

     Handhaving regelgeving strenger

     zzp, tarief, uurtarief, arbeidsmarkt, opdracht, interim, inkomen

     Voor zelfstandigen moet vanaf 2021 een minimum uurtarief van 16 euro gaan gelden, als het aan het kabinet ligt. Het kabinet is al langere tijd op zoek naar een manier om de groeiende groep schijnzelfstandigen te beschermen en wil met dit minimumtarief tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar zij niet van kunnen rondkomen. De zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen daarnaast de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en hiernaar ook handelen in de praktijk, is de kans op naheffingen uitgesloten.

     Voldoende
     Wie voltijd werkt, moet van die inkomsten kunnen leven. Maar dat geldt momenteel niet voor een deel van de zzp’ers: 8,6% van de zzp-huishoudens had in 2017 een inkomen onder het bestaansminimum tegenover 1,6% van de werknemers. Het kabinet wil voorkomen dat een dergelijke groep werkende armen ontstaat. Ook maken lage tarieven het voor zzp’ers onmogelijk om te sparen voor werkloosheid en om zich te verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

     Er komt daarom een minimumtarief van 16 euro per uur. Dit tarief gaat voor alle zzp’ers gelden, zowel voor de mensen met zakelijke als particuliere klanten. Ook komen er geen andere criteria zoals de duur van een opdracht. Waar een zzp’er werkt, of voor hoelang, bepaalt immers niet of een inkomen voldoende is om van te leven. Ook maakt dit het minimumtarief minder complex. Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt. Er is rekening mee gehouden dat zzp’ers gemiddeld een derde van hun tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden, zoals administratie. Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt. Kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro.

     De uitwerking van de maatregel voor de onderkant van de zzp-markt is anders dan in het regeerakkoord was afgesproken. Iedereen met een laag tarief zou een dienstverband krijgen. Maar deze afspraak blijkt niet goed te passen in de Europese wetgeving. Met een minimumtarief verwachten de betrokken bewindspersonen ook voldoende bescherming te bereiken voor de zzp’ers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt.
      
     Hoge tarieven
     Bij zzp’ers met een tarief boven de 75 euro gaat het kabinet ervan uit dat ze kunnen sparen voor werkloosheid en pensioen en dat ze zich kunnen verzekeren. Het kabinet wil hen meer ruimte geven om te ondernemen. Zij kunnen daarom straks kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als ondernemer zelfstandige werken. Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, mag een opdracht niet langer dan een jaar duren. Ook is een inschrijving in de Kamer van Koophandel nodig. 

     Als zzp’ers aan deze voorwaarden voldoen, lopen ze geen risico op naheffingen zoals de loonheffing. Ook krijgen ze zoveel mogelijk zekerheid over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioen en cao-bepalingen. 

     De maatregelen zijn beide onderdeel van de nieuwe wet- en regelgeving die zzp’ers meer duidelijkheid moet geven. Het kabinet wil 'echte' ondernemers meer ruimte geven en tegelijkertijd schijnzelfstandigheid tegengaan. Deze wetgeving is complex, maar vordert gestaag. Het streven is de wetgeving per 2021 in werking te laten treden. Om alle zzp’ers en hun opdrachtgevers meer duidelijkheid te geven over de vraag of een opdracht als zzp’er uitgevoerd mag worden, onderzoekt het kabinet in hoeverre een webmodule die zekerheid kan geven. 

     Handhaving
     Het kabinet heeft een handhavingsmoratorium ingesteld in afwachting van de nieuwe wetgeving voor het inhuren van zelfstandigen, dat wordt verlengd tot 1 januari 2021. De mogelijkheden tot handhaven worden wel aangescherpt: vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers hun werkwijze binnen een redelijke termijn niet aanpassen na aanwijzingen van de Belastingdienst. Ook komen er extra personeel beschikbaar om meer toezicht te houden. Ook de Inspectie SZW heeft meer capaciteit gekregen toezicht te houden op de arbeidswetgeving. 

     Volgens de berekeningen van het kabinet houdt iemand met een gemiddeld uurtarief van 16 euro voldoende over om van te leven en zich te verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Het minimum-uurtarief moet gelden vanaf begin 2021. Zelfstandigen met een laag uurtarief werken vooral bij de post, in de cultuursector, tuinbouw, thuiszorg en het personenvervoer. Velen van hen verdienen zelfs minder dan een tientje per uur.

     Voorbarig
     Het voorstel voor een minimum zzp-tarief loopt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland te ver vooruit op de einduitkomsten van de commissie Borstlap. Die kijkt veel breder naar de arbeidsmarkt.
     Daarnaast liggen er volgens beide organisaties allerlei praktische bezwaren op de loer. Zo miskent het werken met minimumtarieven het feit dat met tarieven een positie in de markt kan worden ‘veroverd’. Ook zegt een uurtarief voor een bepaalde klus nog niets over het jaarinkomen dat een zelfstandige kan verwerven, en werken veel zzp’ers als zelfstandige naast hun reguliere baan of hebben ze een partner met een andere baan.  
      
     Andere prijsstelling
     Lang niet alle zzp’ers werken ook op basis van een uurtarief. Veel zzp’ers werken bijvoorbeeld (ook) op basis van andere prijsstellingen, zoals een aanneemsom. 'Terugrekenen naar een uurtarief is dan een onhaalbare zaak, en levert veel administratieve rompslomp en handhavingsproblemen op', aldus de ondernemingsorganisaties.
      
     'Minimumtarieven voor zzp’ers zonder iets te doen aan de hoge kosten en risico’s van arbeidscontracten is slecht voor de werkgelegenheid. Dat is wat prioriteit zou moeten hebben in de bredere analyse die nu plaatsvindt. We kijken veel naar zelfstandigen en tijdelijk werk, maar vergeten het vaste werk aantrekkelijker te maken. Wacht eerst het werk van de commissie Borstlap af voor we allerlei goedbedoelde maatregelen nemen die verkeerd uitpakken.'


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): pthr

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets