Bezig met laden...

     X

     Einde groei arbeidsaanbod freelancers

     Arbeidsmarkt blijft krap

     arbeidsmarkt, freelance, werkgelegenheid, aanbod, zzp
     Het werkaanbod voor freelancers neemt iets af of stagneert. Voor het eerst sinds jaren voorspellen opdrachtgevers een einde aan de groei. Dat blijkt uit de Freelance Markt Index© (FMI). Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 is de algemene werkgelegenheidsverwachting onder Nederlandse werkgevers voor het vierde kwartaal met een procent licht gedaald. Het werkgelegenheidscijfer komt dit kwartaal uit op +vijf procent en weerspiegelt het positieve voornemen van werkgevers om medewerkers aan te nemen.

     Kentering freelance-arbeidsmarkt
     De FMI-score van 99, 5 geeft aan dat het werkaanbod stagneert of zelfs iets krimpt. De voorspelling betreft het derde kwartaal van 2019. Eerder verwachtten opdrachtgevers voor het vorige kwartaal nog een redelijke groei met een score van 114. Een score van 100 is de graadmeter voor een stagnerende markt. Zorgelijk is de verwachting echter allerminst. De afgelopen maanden kenden een lang aanhoudende stijgende lijn met een hoog volume aan opdrachten. Aan die stijging lijkt een einde te komen. De opdrachtgevers die aan de FMI deelnemen, houden elkaar in balans. Van alle respondenten verwacht een derde minder opdrachten uit te zetten, terwijl nog eens een derde juist uitgaat van meer opdrachten. De resterende groep houdt het op een gelijkblijvend volume aan opdrachten. 

     Trend
     De indicatie voor de markt voor freelance werk volgt de trend van flexwerk, zo blijkt uit de FMI, die elk kwartaal het klimaat voor tijdelijk werk peilt. Naast de telefonische enquête onder opdrachtgevers die gebruikmaken van Freelance.nl, put de FMI uit onderzoeksgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). De ABU ziet de omzetten en uitzenduren onder de aangesloten uitzenders en detacheerders sinds het tweede kwartaal van 2019 dalen. Ook de conjunctuurindex van het CBS kent een licht dalende trend.

     Hervorming freelance-arbeidsmarkt
     In het kader van de FMI is opdrachtgevers ook gevraagd naar hun mening over de plannen die minister Wouter Koolmees koestert voor de hervorming van de freelance-arbeidsmarkt. Ze lijken de gemoederen aan ondernemerszijde nauwelijks bezig te houden. Het leeuwendeel van de respondenten (66) gaf aan nog geen mening te hebben. Met als meest gehoorde argument dat men nog onvoldoende bekend is met de materie. Negentien respondenten reageerden positief op de plannen, 21 negatief en twintig neutraal.

     De plannen van Wouter Koolmees (Sociale Zaken) behelzen een minimumloon van zestien euro voor zzp’ers, een speciale zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief vanaf 75 euro en een webmodule voor freelancers die daar tussenin zitten. De respondenten die positief zijn over de plannen prijzen vooral de intentie om de groep met de laagste inkomens te beschermen en ‘echte’ freelancers te onderscheiden van ‘gedwongen’ freelancers. De respondenten die de plannen als negatief ervaren, vinden dat de overheid zich niet met de relatie tussen freelancers en opdrachtgevers moet bemoeien. Koolmees zelf gaf onlangs overigens aan dat een ‘fundamentele herijking van het arbeidsrecht’ nog minstens tien jaar tijd vergt.

     Licht positief sentiment
     De algemene werkgelegenheidsverwachting is ook nog steeds (licht) postief. In zeven van de negen arbeidssectoren verwachten werkgevers dit kwartaal meer medewerkers aan te nemen. Daar staat tegenover dat het werkgelegenheidscijfer in zowel de financiële sector (nul procent) als de sector nutsbedrijven (-zes procent) het afgelopen kwartaal sterk is afgenomen. Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS Q4 2019) uitgevoerd onder 59.000 werkgevers, waarvan 750 uit Nederland.
      
     Na een sterk herstel in het derde kwartaal van 2019 is de werkgelegenheidsverwachting in de financiële sector met acht procentpunten, fors afgenomen. De sterke schommelingen in de werkgelegenheidsverwachting van werkgevers in de financiële sector komen voort uit een groeiend aantal onzekerheden in de markt zoals de Brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Hierdoor zijn deze bedrijven vaker geneigd een afwachtende houding aan te nemen in de zoektocht naar nieuwe medewerkers.

     Het werkgelegenheidscijfer daalt het hardst in de sector nutsbedrijven. Waar deze sector in Q3 2019 nog +tien procent rapporteerde, zakt het sentiment naar -zes procent in Q4 2019 (een afname van zestien procentpunten). De sector nutsbedrijven is hiermee de enige met een negatieve werkgelegenheidsverwachting voor het aankomende kwartaal. In alle andere sectoren blijft het sentiment positief, waarbij werkgevers in de mijnbouw & delfstofwinning (+zestien procent) en de bouw (+vijftien procent) het meest optimistisch zijn.

     Krappe arbeidsmarkt
     Het percentage Nederlandse werkgevers dat moeite heeft de juiste kandidaten voor hun vacatures te vinden, is gestegen van 68 procent in Q3 2019 naar 72 procent in Q4 2019. Vergeleken bij het vorige kwartaal is het vooral voor werkgevers in de financiële sector lastiger geworden om hun openstaande vacatures vervuld te krijgen; van 61 procent naar 70 procent. Ondanks de groeiende (macro-)economische zorgen, blijft de Nederlandse arbeidsmarkt ongekend krap. 
      
     Werkgevers in bijna alle Europese landen blijven positieve werkgelegenheidscijfers rapporteren. Spanje is met nul procent het minst positief. België, Frankrijk, Ierland en Duitsland noteren +zes procent. Het Verenigd Koninkrijk meldt een gezonde +vijf procent. Ondanks een kleine afname ten opzichte van het vorige kwartaal (-een procent) blijven werkgevers in de Verenigde Staten met +twintig procent ongekend positief.

      
     Redactie TQL 

     Illus.(cc): maar

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets