Bezig met laden...

     X

     Van vergrijpboete tot STAP

     Belastingplan 2020

     belasting, inkomsten, zelfstandigenaftrek, aftrek, btw, tarief
     Het Belastingplan 2020 is ingediend bij de Kamer. Het pakket maatregelen richt zich onder meer op het verkleinen van het verschil in fiscale behandeling van werknemers en zelfstandigen, de versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting en uitbreiding van de Milieulijst. En de vennootschapsbelasting wordt voorlopig nog niet verlaagd. Een overzicht van de maatregelen.

     Verkleinen fiscaal verschil tussen werknemers en zelfstandigen  
     Met onder meer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet de arbeidsmarkt hervormd en toekomstklaar worden gemaakt. In dit kader heeft het kabinet daarnaast de Commissie Regulering van werk (Commissie Borstlap) gevraagd om aanbevelingen te doen voor stappen naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt.  
      
     Een van de elementen die daarin een rol zal spelen is het aanzienlijke verschil in de fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen. Dit verschil zou bijdragen aan oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en daarmee ook aan schijnzelfstandigheid. Mede als gevolg daarvan is de flexibilisering van de arbeidsmarkt sterk toegenomen, maar is ook een steeds groter deel van de werkenden niet of slechter verzekerd voor werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en de oude dag. Het kabinet meent daarom dat het verschil in fiscale behandeling moet worden verkleind. Tegelijkertijd wil het kabinet voorkomen dat zelfstandigen financieel in de problemen komen.  

     Het kabinet stelt daarom een combinatie voor van het verhogen van de arbeidskorting en een geleidelijke verlaging van de zelfstandigenaftrek. In het voorstel wordt aan de ene kant de arbeidskorting met ingang van 2020 in drie stappen verhoogd. Hiervan profiteren zowel zelfstandigen als werknemers. Aan de andere kant stelt het kabinet voor de zelfstandigenaftrek per 2020 met acht stappen van 250 euro en een stap van 280 euro te verlagen naar 5.000 euro in 2028. Dit betekent dat de zelfstandigenaftrek uitkomt op circa twee derde van het huidige niveau. Doordat tegenover de afbouw van de zelfstandigenaftrek maatregelen staan die de lasten verlichten (zoals de verhoging van de arbeidskorting) gaan zelfstandigen er tot met 2028 in de meeste gevallen nog steeds cumulatief op vooruit. 

     Inkomstenbelasting 
     Het wetsvoorstel Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken lonender maken. Het gaat onder meer om de versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel. De invoering die aanvankelijk in 2021 zou plaatsvinden, wordt al in 2020 gerealiseerd. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd.

     Vennootschapsbelasting toch niet verlaagd
     Tegenover de lastenverlichting voor burgers staan maatregelen die de lasten van bedrijven verzwaren. Zo wordt in 2020 het hoge tarief van de vennootschapsbelasting - anders dan eerder beoogd - niet verlaagd. Daarnaast stelt het kabinet voor om het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in de structurele situatie ten opzichte van de Wet bedrijfsleven 2019 met 1,2%-punt minder te verlagen. Hierdoor blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting 25% in 2020 en zal het per 1 januari 2021 worden verlaagd naar 21,7%. De geplande verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt niet aangepast en komt dat tarief met ingang van 1 januari 2021 uit op 15%. 

     Verhoogde vrije ruimte
     De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 2020 hoger. Doordat over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van organisaties een vrije ruimte gaat gelden van 1,7%, hebben vooral kleine werkgevers meer ruimte om onbelast bijvoorbeeld kerstpakketten uit te delen. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%. 

     Voor werkgevers levert de verruiming van 1,2% naar 1,7% € 2.000 extra vrije ruimte op: 0,5 procentpunt x € 400.000. Als zij over datzelfde bedrag 80% eindheffing zouden moeten betalen, zou hun dat € 1.600 kosten.

     Belastingvoordelen voor elektrische auto’s
     De huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd wordt overstimulering voorkomen door een stapsgewijze oploop van de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s (in 2020 van 4 naar 8 procent).

     Tarief innovatiebox gaat omhoog
     Als ondernemers winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7 procent en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9 procent.

     Klimaatakkoord 
     Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 in Nederland met 49 procent terugdringen via maatregelen op het terrein van mobiliteit, gebouwde omgeving en afval. Ook wordt buitenlands afval in de heffing van afvalstoffenbelasting betrokken. Het budget dat in 2020 beschikbaar is voor de milieu-investeringsaftrek wordt eenmalig met 10 miljoen euro verhoogd om CO2-reducerende circulaire bedrijfsmiddelen te stimuleren. Hiervoor wordt de Milieulijst die hoort bij de investerings- en afschrijving milieu-investeringen tijdelijk aangevuld met een aantal circulaire bedrijfsmiddelen.

     Bronbelasting 2021 
     Met dit wetsvoorstel wordt geprobeerd het risico op belastingontwijking terug te dringen door per 2021 een bronbelasting op rente- en royaltybetalingen naar landen met een gunstiger belastingregime in te voeren. Hiermee wordt voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt als toegangspoort voor doorstroom van dergelijke betalingen en wordt het risico van belastingontwijking door het verschuiven van de (Nederlandse) belastingen verkleind.  
      
     Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven 
     De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven komt te vervallen. In de plaats van deze aftrekpost komt een vervangende regeling: de subsidieregeling STAP-budget (leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van de arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Het doel van dit voorstel is een effectievere en doelmatigere inzet van budgettaire middelen voor (na)scholing.

     Overige maatregelen
     Het kabinet wil de Belastingdienst de bevoegdheid toekennen vergrijpboetes die zijn opgelegd aan medeplegende beroepsbeoefenaars die belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren openbaar te maken. Hierdoor kan het publiek een beter geïnformeerde keuze voor een adviseur maken.

     Ook wordt een keuzeregeling voor elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst voorgesteld. Die keuzeregeling maakt het voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden mogelijk om te kiezen hoe ze hun zaken met de Belastingdienst regelen: op papier of digitaal.

     Vanaf volgend jaar valt het bestaande verschil in btw-behandeling weg tussen het leveren en uitlenen van boeken, kranten en tijdschriften op een fysieke drager of langs elektronische weg. Voor beide situaties wordt straks het verlaagde btw-tarief toegepast van 9 procent. Elektronisch geleverde boeken, kranten en tijdschriften kunnen hierdoor goedkoper worden. Het verlaagde btw-tarief geldt ook voor de toegangverlening tot nieuwswebsites van kranten, tijdschriften of journalistieke onderzoeksplatforms. Bovendien vallen downloadbare luisterboeken, bladmuziek en leermiddelen voor het onderwijs straks onder het verlaagde btw-tarief.


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): shebl

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets