Bezig met laden...

     X

     Berekening premie Whk wijzigt

     Individuele effecten relatief klein

     werkhervattingskas, whk, ziektewet, wga, premie, berekening, loonsom
     Er worden in 2020 enkele wijzigingen in de berekening van de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) aangebracht. Dit heeft invloed op de premies die zowel kleine als (middel)grote werkgevers verschuldigd zijn. 

     Huidige regeling
     De premie van de Werkhervattingskas (Whk) bestaat voor de onderdelen ZW en WGA uit twee soorten premies: de individueel gedifferentieerde premie en de sectoraal gedifferentieerde premie. Kleine werkgevers betalen een sectoraal gedifferentieerde premie, grote werkgevers een individueel gedifferentieerde premie en middelgrote werkgevers een premie die opgebouwd is uit een weging van beide premies.

     De premies voor kleine en grote werkgevers beïnvloeden elkaar vanwege de hierbij gebruikte landelijke rekenfactoren. Daardoor werken de risico’s van grote werkgevers door in de premies van kleine werkgevers en omgekeerd. Dit leidt ertoe dat gemiddeld genomen kleine werkgevers een iets te hoge premie betalen ten opzichte van hun risico. Grote werkgevers daarentegen betalen een iets te lage premie ten opzichte van hun risico.

     De sectorale premies voor kleine werkgevers blijken ook ieder jaar weer vatbaar voor grote schommelingen door de invloed van grote werkgevers op hun premies. 

     Oplossing
     Per 1 januari 2020 wordt daarom een aantal landelijke bepaalde rekenfactoren gewijzigd. Voor het berekenen van de premiepercentages waren de totale lasten en loonsommen van kleine, middelgrote en grote werkgevers samen altijd het uitgangspunt. Per 2020 worden die van de sectorpremies alleen gebaseerd op die van kleine werkgevers. De lasten en loonsommen van grote werkgevers worden uitsluitend gebruikt voor het vaststellen van het gemiddelde percentage bij de berekening van de individuele premies. De lasten en loonsommen van middelgrote werkgevers worden per werkgever gesplitst in een sectoraal deel en een individueel deel en gebruikt bij de overeenkomstige premieberekeningen.

     De Belastingdienst bepaalt het gemiddelde risicopercentage van werkgevers op basis van de gemiddelde loonsom over een periode van 5 jaren in plaats van alleen het meest recente jaar. Dit zorgt ervoor dat het gemiddelde werkgeversrisicopercentage een zuiver gewogen gemiddelde is van alle individuele werkgeversrisicopercentages.

     Daarnaast wordt het rekenpercentage voor de Ziektewet en de WGA afgeschaft. Voortaan wordt het gemiddelde percentage in alle berekeningen gebruikt. Zo kunnen grote en middelgrote werkgevers voor 2020  een individuele opslag of korting krijgen op het gemiddelde percentage in plaats van op het rekenpercentage. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie voor de WGA en ZW.

     Gevolgen
     De aanpassingen in de premiesystematiek zullen naar verwachting een zeer beperkt effect hebben op de premies. Op macroniveau zullen de premieopbrengsten gelijk blijven.

     Daarnaast geldt over het algemeen dat de premies voor kleine werkgevers licht zullen dalen en voor (middel)grote werkgevers (licht) zullen stijgen. Voor een individuele werkgever met een zeer hoog risico zal de premiestijging als gevolg van deze aanpassingen in de premiesystematiek naar verwachting ten hoogste enkele tienden procentpunten bedragen.

     De sectorindeling zal dus ook vanaf 2020 bij de premie voor de Werkhervattingskas een rol blijven spelen; dit in tegenstelling tot de WW premie.

     Organisaties in uitzendsector
     De Belastingdienst deelt alle uitzendbureaus per 1 januari 2020 weer in in sector 52. In het verleden verzochten veel uitzendbureaus de fiscus om hun organisatie buiten de uitzendsector in te delen omdat de premies daar lager uitvielen. Uitzendbureaus krijgen daarom in 2020 te maken met hogere premies. In een aantal vaksectoren dalen de premies juist door het vertrek van de uitzendbureaus.


     Lees meer: nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW in 2020 (pdf)


     Redactie TQL

     Illus.(cc): collin

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets