Bezig met laden...

     X

     Nieuwe uitvoeringsregels ontslag UWV

     BE en LAO

     ontslag, uwv, bedrijfeconomisch, arbeidsongeschiktheid, avg, BE, LAO

     Vanaf 1 oktober 2019 geldt er een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag. Het gaat om de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (BE) en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO). Er is een nieuwe versie vanwege nieuwe regelgeving en uitspraken van de Hoge Raad op rechtsvragen. In de Uitvoeringsregels zijn eveneens toelichtingen opgenomen over de aanpassingen en de toetsingscriteria. 

     Ontslag om bedrijfseconomische redenen
     Voordat een werkgever werknemers ontslag om bedrijfseconomische redenen mag geven, moet hij aan veel voorwaarden voldoen. Hij moet de bedrijfseconomische omstandigheden bijvoorbeeld met documenten kunnen onderbouwen. Ook moet hij laten zien welke maatregelen hij neemt om de situatie ten goede te keren.

     Het UWV benoemt zes verschillende bedrijfseconomische redenen die grond kunnen zijn voor ontslag:
     • Slechte of slechter wordende financiële situatie – De werkgever moet de slechte of slechter wordende financiële situatie van de onderneming beschrijven en aangeven wat daar de achterliggende reden van is;
     • Werkvermindering – Bij deze reden ligt de focus op de feitelijke overbezetting van personeel als gevolg van werkvermindering;
     • Organisatorische of technologische veranderingen – De werkgever moet aannemelijk maken dat het structureel laten vervallen van arbeidsplaatsen (bezien over een toekomstige periode van 26 weken) noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering;
     • Bedrijfsverhuizing –  De verhuizing van de onderneming of overheveling van alle activiteiten naar een andere vestiging leidt er toe dat de arbeidsplaats van de werknemer(s) op de te sluiten locatie, komt te vervallen;
     • Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming –  Bij bedrijfsbeëindiging worden de activiteiten van de onderneming definitief beëindigd. Worden de activiteiten elders voortgezet, dan is geen sprake van beëindiging;
     • Vervallen van loonkostensubsidie – Als sprake is van het vervallen of verlagen van een persoonsgebonden loonkostensubsidie, mag de werkgever deze werknemer voor ontslag voordragen (als herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is)
     Arresten Hoge Raad
     De Hoge Raad heeft in het ANWB arrest een nadere uitleg gegeven bij artikel 3 van de Ontslagregeling. Het komt erop neer dat onder omstandigheden de bedrijfseconomische reden voor ontslag niet getoetst wordt bij de onderneming, maar bij een bedrijfsonderdeel van de onderneming, als dat ten dienste staat van een doelmatige bedrijfsvoering en het bedrijfsonderdeel voldoende zelfstandigheid heeft (paragraaf 1.9 van de Uitvoeringsregels).

     In paragraaf 2.12 van de Uitvoeringsregels is de nadere uitleg van de Hoge Raad over uitwisselbare functies verwerkt (KLM arrest). Van belang is wat de functie in de praktijk in het algemeen (dus niet op basis van de specifieke invulling door een individuele werknemer) inhoudt. Bij de vergelijking van functies zijn ook de omstandigheden waaronder deze functies worden verricht, relevant.

     De Hoge Raad heeft in het Shell arrest bepaald dat het bij het herplaatsingsvereiste niet gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten (par. 3.4 van de Uitvoeringsregels.

     Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers
     Sinds augustus 2018 is in het Burgerlijk Wetboek de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers veranderd (artikel 7:673d BW). Om voor de overbruggingsregeling in aanmerking te komen, moesten werkgevers aan drie criteria voldoen. Die criteria werden te streng bevonden. Door deze regeling aan te passen, kunnen meer werkgevers afscheid nemen van werknemers en daarbij een lagere transitievergoeding betalen.

     AVG
     De ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming is per 25 mei 2018 niet meer geregeld in het Burgerlijk Wetboek, maar in artikel 38 van de AVG. Het opzegverbod is gewijzigd van een 'tijdens' naar een 'wegens' opzegverbod en is niet langer een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:670 lid 1 tot en met 4 en lid 10 BW.
      
     Meer informatie: 
     Uitvoeringsregels bedrijfseconomische redenen 
     Uitvoeringsregels langdurige arbeidsongeschiktheid


     Redactie TQL

     Illus.(cc): psd

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets