Bezig met laden...

     X

     Wanneer overgang naar nieuwe KOR?

     Deadline aanmelding 20 november

     kor, kleine ondernemersregeling, omzet, btw, grens, 20.000, fiscus
     Op 1 januari 2020 gaat de gemoderniseerde Kleine OndernemersRegeling (KOR) in. Dit is exclusief btw maar inclusief vrijgestelde prestaties voor de btw, zoals bank- en verzekeringszaken. Onder de nieuwe KOR krijgen ondernemers de status 'BTW-vrijgesteld'. Dit betekent dus dat zij geen BTW meer in rekening brengen bij klanten en ook geen BTW hoeven af te dragen. De keerzijde is dat zij ook de BTW op zaken die zij voor de onderneming aanschaffen niet meer in aftrek kunnen brengen.

     Oude KOR
     De oude KOR was erg eenvoudig in gebruik. Bij de (laatste) aangifte over het kalenderjaar kon de ondernemer eenvoudig de rekensom (laten) maken of er een vermindering in zat. Deze kon ook onmiddellijk verrekend worden met de af te dragen btw. De nieuwe KOR moet de ondernemer van tevoren aanvragen en gaat pas in per de 1e van het eerstvolgende (kwartaal)tijdvak. De nieuwe KOR heeft geen terugwerkende kracht. Wie van de regeling gebruik wil maken moet dan ook tijdig nadenken over de toekomst van de onderneming en een inschatting maken van de wenselijkheid van aanmelding.  

     Nieuwe KOR
     Nu is de KOR nog gekoppeld aan hoeveel BTW een ondernemer jaarlijks moet afdragen. Maar vanaf 2020 is de regeling gerelateerd aan de omzet. Ondernemers die minder dan € 20.000 omzet per jaar draaien kunnen de KOR aanvragen. Bovendien geldt de regeling straks ook voor bv’s, stichtingen en verenigingen.

     Bij aanmelding voor de nieuwe KOR treedt de btw-vrijstelling in vanaf het eerstkomende tijdvak. Ook vervalt per die datum de administratieplicht voor de btw. Er is immers geen sprake meer van af te dragen of terug te vorderen btw. Ook de plicht om facturen uit te reiken vervalt. Voor de winstaangifte wijzigt er niets. De administratie dient een volledig beeld van de omzet te geven. De ondernemer moet in het lopende jaar bijhouden of hij beneden de omzetgrens van € 20.000 blijft. Zo niet, dan vervalt met de levering die de grens overschrijdt per meteen de vrijstelling en dient de ondernemer btw in rekening te brengen en te administreren.

     Om in aanmerking te komen voor de nieuwe KOR dient de ondernemer te voldoen aan enkele voorwaarden, waarvan de belangrijkste een omzetgrens is: de omzet per kalenderjaar mag maximaal € 20.000 bedragen.

     Omzet exclusief btw
     De fiscus gaat altijd uit de omzet exclusief btw. Als de ondernemer btw-plichtig is, dan verhoogt de btw de rekening voor de klant. Een btw-vrijstelling betekent dus in de ogen van de fiscus een voordeel voor de klant. In de praktijk is voor een ondernemer de btw bij kleine omzetten echter een kostenpost, die hij bij de oude KOR kon laten verminderen, zodat er een hogere winst overbleef.

     Voorbeeld: een thuiskapper heeft een omzet per jaar van € 22.000 inclusief 9% btw. Inkoop bedraagt € 2.500 met 21% btw. Af te dragen vóór vermindering: € 1.816 btw in omzet min € 525 btw op inkoop is per saldo € 1.291. Dit is onder de grens van € 1.345 en dan bedraagt de vermindering dit volledige bedrag. Voordeel uit oude KOR bedraagt dus € 1.291.

     In dit voorbeeld kan hij niet meedoen met de nieuwe KOR. De omzet exclusief BTW is groter dan € 20.000.
     In de oude KOR had de ondernemer dus € 1.291 meer (uiteraard belaste) winst.
     Stel dat die kapper uit het voorbeeld 1.000 klanten heeft gehad, die ieder € 22 betaalden voor een knipbeurt. Zodra hij één klant meer knipt vervalt de vrijstelling en redeneert de fiscus dat de knipbeurt € 23,98 gaat kosten, inclusief 9% btw. In de praktijk zal de prijs hetzelfde blijven en de ondernemer de btw voor eigen rekening nemen.
      
     Investeringen
     Ondernemers die in de laatste vijf tot tien jaar hebben geinvesteerd dienen vanwege de btw-vrijstelling bij deelname aan de KOR alle eerder genoten btw-aftrek over investeringen opnieuw te bekijken. Herziening is verplicht boven een te verrekenen bedrag aan btw van meer dan € 500 per kalenderjaar en leidt tot terugbetalen van te veel afgetrokken btw.

     Ondernemers die verwachten binnen drie jaar te gaan investeren kunnen prfiteren van de btw-aftrek over de investering. is de verwachting dat door de investering meer omzet wordt gehaald en boven de € 20.000 uitkomt, dan is het helemaal belangrijk om niet in de KOR te zitten op het moment van investering. De ondernemer loopt dan het risico wel btw af te moeten dragen, zonder rendement op de investering te behalen.

     Tijdsduur KOR is drie jaar
     Een ander verschil met de huidige regeling is de 'afkoeltermijn'. Als een ondernemer er voor kiest om de KOR te gebruiken, zit hij er ook minstens drie jaar aan vast. En een ondernemer die uit de KOR stapt, mag de regeling de eerstvolgende drie jaar niet gebruiken.​​​​​​. Ook terugkeer is voor minimaal drie jaar. Stel dat de ondernemer langzamerhand met pensioen wil gaan. De laatste jaren vóór uw pensioen verwacht hij dat de omzet onder de € 20.000 zakt. Als hij te vroeg de KOR aanvraagt en de omzet is per ongeluk toch meer dan € 20.000, dan mag hij drie jaar niet meer deelnemen, juist een interessant periode om in de KOR te zitten. 

     Deadline
     Ondernemers die meteen vanaf de eerste dag van 2020 de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) willen gebruiken, hebben nog ongeveer een maand om zich aan te melden. Voor 20 november 2019 moet het aanmeldformulier binnen zijn bij de Belastingdienst. Ondernemers die nu al onder de KOR vallen gaan automatisch 'over'. Meldt de ondernemer zich na 20 november, dan zal hij het eerste kwartaal van 2020 nog de reguliere BTW-regels (tool) moeten volgen. Ondernemers die nu al onder de KOR vallen worden automatisch overgezet naar de nieuwe regeling. Als zij dat niet willen, moeten zij een afmeldformulier invullen.

     Voor de drempel van € 20.000 omzetgrens telt alle omzet mee die in Nederland belast zou zijn. Daarbij maakt het in principe niet uit welk BTW-tarief voor die leveringen zou gelden. Naast de omzetgrens gelden als voorwaarden dat de aanvrager ondernemer voor de BTW moet zijn en als ondernemer in Nederland gevestigd is.


     Redactie TQL

     Illus.(cc): cfunk

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets