Bezig met laden...

     X

     45-plusser helpt krappe arbeidsmarkt

     Helft 65-jarigen werkt tot pensionering

     werk, betaald, pensioen, beroepsbevolking, 45-plusser, oudere
     Niet iedereen gaat vanuit betaald werk met pensioen. Laagopgeleide mannen hebben vaker dan hoogopgeleide een uitkering als voornaamste inkomstenbron in het jaar voor hun pensionering. Het aantal ouderen dat werkt is ook zichtbaar in de groei van de beroepsbevolking. De beroepsbevolking groeide in het afgelopen jaar met 160.000 personen, waarvan 94.000 45-plussers. Dit blijkt uit een analyse van het CBS.

     Voor de groep ouderen die 65 jaar oud was op 30 september 2016 is in kaart gebracht wat hun inkomstenbronnen waren in de maand september van dat jaar en van de 15 jaren daarvoor. Dit geeft een beeld van hoe het pad naar pensioen voor verschillende mensen verloopt.

     Ongeveer de helft van deze groep had betaald werk als belangrijkste inkomstenbron in het jaar voor hun pensionering, 21% had toen geen eigen inkomen uit werk of uitkering. Dit ging bijvoorbeeld om mensen die leefden in een huishouden waar hun partner de enige kostwinner was. Ruim 18% had een uitkering voor arbeidsongeschiktheid of ziekte. De resterende 11% had een bijstand- of werkloosheidsuitkering als belangrijkste inkomstenbron voor ze met pensioen gingen.

     Werkend naar pensioen
     Vooral hoogopgeleiden gingen vanuit werk naar pensioen, dit was het geval voor 71% van de hoogopgeleide mannen en 55% van de hoogopgeleide vrouwen. Van de laagopgeleide mannen ging een meerderheid uit werk naar pensioen (54%), maar ook een aanzienlijk deel vanuit een uitkering voor arbeidsongeschiktheid of ziekte (28%). Laagopgeleide vrouwen gingen in 28% van de gevallen vanuit werk naar pensioen en 43% had geen eigen inkomen uit werk of een uitkering in het jaar voor pensionering

     De meeste mensen die vanuit werk naar pensioen gingen hadden in de jaren daarvoor langdurig werk. Ongeveer 40% van de groep die 65 jaar was in 2016 had vanaf 2001, toen ze 50 jaar waren, in elk jaar tot hun pensionering betaald werk als belangrijkste inkomstenbron. Ongeveer 27 procent had sinds hun 50e naast jaren met werk ook jaren waarin ze van een uitkering voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid leefden, 14 procent wisselde werk af met perioden waarin ze geen eigen inkomsten hadden. Ongeveer 19% van de 65-jarigen uit 2016 had vanaf hun 50e nooit betaald werk als hoofdinkomstenbron. Dit waren vooral mensen die van hun 50e tot hun pensionering geen eigen inkomen hadden en langdurig arbeidsongeschikten. Van de laagopgeleiden had bija een derde nooit betaald werk vanaf hun 50e, onder hoogopgeleiden was dat 8%.

     Extra banen gevuld door 45-plussers
     Dat het aantal mensen van 45 en ouder meer betaald werk verricht blijkt ook uit hun aandeel in de groei van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toe tot 9,0 miljoen in oktober. Daarmee ligt het aantal werkenden 106.000 hoger dan in oktober 2018. Deze groei komt vooral voor rekening van 45-plussers (94.000). Ruim 60% van die groei komt voor rekening van 45- tot 75-jarigen. Vooral het aantal werkende 55-plussers neemt sterk toe. De participatie van 65-jarigen is het meest gestegen: inmiddels heeft ruim 1 op de 3 betaald werk.

     De vergrijzing van de bevolking draagt bij aan de groei van het aantal werkende 55-plussers. Er zijn steeds meer mensen van 55 jaar of ouder. Maar ook het afschaffen van VUT- en prepensioenregelingen en het verschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd vormen een factor. Ouderen werken hierdoor tot op hogere leeftijd door, waardoor de arbeidsparticipatie toeneemt. Zo was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan in 2002 60 jaar en ruim 8 maanden, in 2014 63 jaar en 10 maanden en in 2018 65 jaar.


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): joo

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets