Bezig met laden...

     X

     SLIM, STAP en WAB

     Overzicht wet- en regelgeving personeel per 2020

     wet, belasting, fiscus, loon, werknemer, minimumloon, wab, werkgever

     Nieuw jaar, nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving. De veranderingen in een overzicht, van de WAB tot aan de LIV en van de fiets van de zaak tot aan een nieuw btw-nummer.

     Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
     Op 1 januari 2020 is de WAB in werking getreden. Deze wet brengt diverse wijzigingen aan in het ontslagrecht, en bevat bovendien enkele wijzigingen ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties. 
     Het is nu wachten op de eerste jurisprudentie die op de WAB is gebaseerd, vooral ten aanzien van voor ontslag. De verwachting is dat werkgevers nu sneller met een ‘incompleet’ dossier naar de rechter kunnen stappen, als er meerdere gronden zijn waarop het ontslag zou kunnen worden gebaseerd. 

     Daarnaast lijkt payrolling onder de WAB minder aantrekkelijk te zijn geworden, en dienen werkgevers goed na te denken over de inzet van dit soort ‘werknemers’. De kosten van payrolling kunnen namelijk aardig oplopen, waarbij de voordelen sterk zijn verminderd.

     De meeste onderdelen van de WAB, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn nu in werking:
     • een hoge en een lage WW-premie;
     • betere arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers;
     • verschillen tussen loondienst en payrolling vervallen grotendeels;
     • nieuwe rekenmethode voor de transitievergoeding;
     • wijzigingen bij de premieberekeningen WGA en ZW;
     • een extra ontslaggrond, de zogenoemde ‘cumulatiegrond’.
     Btw-identificatienummer zonder BSN
     De Belastingdienst heeft ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer gegeven: het btw-id. In het nieuwe btw-id is het BSN van de ondernemer niet langer verwerkt. Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer dat bestaat uit een reeks van 14 tekens. Ondernemers moeten het btw-id op facturen en hun website vermelden om zich te identificeren als btw-plichtig ondernemer.

     (Jeugd) lage-inkomensvoordeel
     Omdat werknemers van 21 jaar sinds 1 juli 2019 recht hebben op het volledige minimumloon, komen ze in 2020 niet meer in aanmerking voor jeugd-LIV. De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is daarop aangepast. Per 1 januari 2020 wijzigen ook het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

     Minder snelle stijging AOW-leeftijd
     In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd twee jaar wordt bevroren. Hierdoor blijft de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 66 en 4 maanden, in plaats van de eerder afgesproken leeftijd van 66 en 8 maanden. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd weer en deze zal in 2024 67 jaar zijn.

     Fiets van de zaak
     Een fiets van de zaak kost vanaf 2020 een vast bedrag van een paar euro per maand. De forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke fiets is vastgesteld op 7 procent. Men moet dus voor een leasefiets een bedrag optellen bij het inkomen. Voor een fiets van de zaak is dat 7% van de consumentenadviesprijs. Een doorsnee leasefiets kost daardoor een paar euro per maand.

     Loonaangifte alleen nog via eHerkenning of DigiD
     Werkgevers die zelf hun loonaangifte over 2020 doen via de website van de Belastingdienst, kunnen dit vanaf 1 februari 2020 uitsluitend doen via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z). De Belastingdienst adviseert werkgevers die zelf hun loonaangifte doen en nog geen toegang hebben tot MDB-Z om zo snel mogelijk eHerkenning aan te schaffen bij één van de door de overheid erkende leveranciers.

     Belastingplan 2020
     Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2020. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geeft het Ministerie van Financiën in het eindejaarsbericht 2020 een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen in 2020:
     • het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag;
     • aanpassing in de belastingrente;
     • de ATAD2 treedt in werking;
     • wijzigingen in de autobelastingen;
     • een renteaftrekbeperking ingevoerd voor banken en verzekeraars;
     • concretisering van het Klimaatakkoord;
     • wijzigingen in de inkomsten- en loonbelasting;
     • ook de btw-regeling is aangepast.
     SLIM en STAP-regeling
     Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Dit door middel van de SLIM-regeling. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren.

     Minimumloon en minimumjeugdloon omhoog
     De brutobedragen van het wettelijk minimumloon zijn omhoog gegaan. Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 bedraagt 1.653,60 euro per maand. De minimumloonbedragen zijn als volgt vastgesteld:
      
     Leeftijd Staffel per maand in euro per week per dag
     21 jaar en ouder 100% 1653,60 381,60 76,32
     20 jaar 80% 1322,90 305,30 61,06
     19 jaar 60% 992,15 228,95 45,79
     18 jaar 50% 826,80 190,80 38,16
     17 jaar 39,5% 653,15 150,75 30,15
     16 jaar 34,5% 570,50 131,65 26,33
     15 jaar 30% 496,10 114,50 22,90

     Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker
     De verplichting om het loon door te betalen van een zieke werknemer is een groot struikelblok voor veel werkgevers. Ook is een groot deel van de werkgevers zich er niet (voldoende) van bewust dat zij verantwoordelijkheid moeten dragen voor de re-integratie van de werknemer. Daarom komt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 1 januari 2020 met een nieuw pakket aan maatregelen dat deze pijnpunten makkelijker, maar vooral ook duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe mkb-verzuim-ontzorgverzekering.

     Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)
     Ook op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. Met ingang van deze datum zijn in één keer ongeveer een half miljoen ambtenaren werknemer geworden. Deze wet geldt voor vrijwel alle voormalig ambtenaren, een aantal uitzonderingen (zoals politici, defensiepersoneel, rechters en politiepersoneel) daargelaten. Met de invoering van de Wnra zijn de voormalig ambtenaren werkzaam op basis van een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst, in plaats van een (eenzijdige) aanstelling.

     Daarnaast is ook het ‘reguliere’ (private) arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek op deze groep van toepassing, waaronder dus ook het ontslagrecht. Met name dit laatste zorgt voor een enorme wijziging in de ontslagprocedures. Waar voorheen de ontslagprocedure van een ambtenaar was gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (waarbij de ambtenaar zienswijzen kon indienen tegen het voorgenomen besluit, en bijvoorbeeld bezwaar kon worden ingesteld bij de werkgever), geldt dat tegenwoordig ofwel UWV ofwel de kantonrechter vooraf een toets uitvoert en bepaalt of ontslag mogelijk is.


     Redactie TQL

     Illus.(cc): michant

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets