Bezig met laden...

     X

     Voorwaarden investeringsaftrek 2020

     Overzicht van percentages en bedragen 2020

     investeringsaftrek, belasting, eia, jkia, vamil, milieu, bedrijf, vof

     Met de investeringsaftrek mag een deel van het bedrag van de investering worden afgetrokken van de winst en dit levert belastingvoordeel op. Er verandert in 2020 weer het nodige aan deze aftrekpost, van belang voor startende en gevestigde ondernemingen. Een overzicht.

     Startende ondernemers kunnen gebruikmaken van verschillende aftrekposten om belastingvoordeel te ontvangen. De zelfstandigen- en startersaftrek, kleineondernemingsregeling en de MKB-winstvrijstelling zijn de bekendste aftrekposten, maar via investeringen is geld te besparen. Met de investeringsaftrek mag een deel van de investering worden afgetrokken van de winst. 

     De investeringsaftrek staat los van de mogelijkheid tot het afschrijven van bedrijfsmiddelen. De Belastingdienst beschouwt bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde hoger dan € 450 niet als reguliere zakelijke kosten, maar als investeringen. Deze investeringen in bedrijfsmiddelen kan een ondernemer aftrekken van de winst.

     Investeringsaftrek 2020
     De investeringsaftrek is voor (startende) ondernemers een extra stimulans van de overheid om te investeren en bestaat uit drie onderdelen:
     • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
     • Energie-investeringsaftrek
     • Milieu-investeringsaftrek en VAMIL
     Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
     De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) heeft betrekking op kleine investeringen in bedrijfsmiddelen, variërend van een laptop en bedrijfsauto tot kantoormeubelen, machines en gereedschap. Deze aftrekpost wordt het meest door startende ondernemers gebruikt. Om voor de KIA in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden:
     1. De investering bedraagt meer dan € 450 (excl. btw). Is de investering lager, dan zijn dit 'reguliere' zakelijke kosten, die na aanschaf direct mogen worden afgetrokken;
     2. Het totaalbedrag van deze investeringen bedraagt jaarlijks minimaal € 2.300 (excl. btw);
     3. De onderneming moet in Nederland zijn gevestigd;
     4. De ondernemer is ondernemer voor de inkomstenbelasting (afhankelijk van o.a. tijdsinvestering, aantal opdrachtgevers, winst, risico, aansprakelijkheid, et cetera).
     De hoogte van de aftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De KIA wordt berekend aan de hand van een percentage van alle investeringen die voor onderneming worden gedaan. Dit zijn de percentages en maximale bedragen voor 2020:
      

     Investering

     Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

     < € 2.400

     € 0

     Van € 2.401 t/m € 58.238

     28%

     Van € 58.239 t/m € 107.848

     € 16.307

     Van € 107.849 t/m € 323.544

     € 16.307 min 7,56% van het deel boven de € 107.848

     > € 323.544 

     € 0


     Het maximale bedrag dat van de winst kan worden afgetrokken is dus € 16.307. 

     Als een ondernemer samen met anderen een bedrijf heeft, gelden er andere regels. Bij een vennootschap onder firma (vof) of maatschap wordt voor het bepalen van de aftrek gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk. Iedere firmant of vennoot neemt het deel van de investering voor zijn rekening dat in verhouding is met zijn deel in de (over)winst.

     De meeste zakelijke bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor deze aftrekpost, al zijn de voorwaarden de afgelopen jaren aangescherpt. Zo mag een woonhuis niet voor deze regeling worden gebruikt, of bedrijfsmiddelen die voor de verhuur zijn bestemd (overzicht van alle uitzonderingen).

     Energie-investeringsaftrek (EIA)
     De Energie-Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, zoals bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen of het energieneutraal maken van het bedrijfspand. Energie is een belangrijk thema voor het kabinet en budget voor de EIA zal volgens de overheid in verband met het Klimaatakkoord - naast de stimulering van energiebesparing - ook benut gaan worden voor CO2-reducerende maatregelen en de ondersteuning van investeringen in warmte-infrastructuur.

     Naast de reguliere afschrijving mag van deze investeringen een extra bedrag worden afgetrokken van de winst. Voor 2020 is deze aftrek 45%, dit is hetzelfde percentage als in 2019. Het totale budget van de EIA bedraagt € 124 miljoen, ook dit is hetzelfde budget als in 2019.
     Voor de EIA moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 
     • Het bedrijfsmiddel moet nieuw zijn
     • Het bedrag aan energie-investeringen moet minimaal € 2.500 bedragen
     • Het bedrijfsmiddel moet op de Energielijst van RVO.nl staan 
     Het is niet mogelijk om de Energie-investeringsaftrek en Milieu-investeringsaftrek te combineren; er moet een keuze worden gemaakt tussen beide regelingen. Binnen drie maanden nadat de investering is gedaan, moet dit zijn gemeld bij de RVO en de Belastingdienst.

     Milieu-investeringsaftrek en VAMIL
     De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn twee verschillende regelingen die door ondernemers vaak worden gecombineerd. Beide aftrekposten worden gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan en leveren op een verschillende manier belastingvoordeel op. 

     De VAMIL is een methode om een investering af te schrijven wanneer het het beste uitkomt, zodat de winst uiteindelijk lager uitvalt. Het percentage wat mag worden afgeschreven kan oplopen tot 75%.

     Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen ondernemers de mogelijkheid om een percentage van het investeringsbedrag af te trekken van de gemaakte winst. Dit percentage kan oplopen tot 36%. De voorwaarden voor MIA zijn hetzelfde als de EIA. Zo geldt er een minimuminvestering van € 2.500 per bedrijfsmiddel en mag het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 25 miljoen. Er zijn drie verschillende categorieën: 36%, 27% en 13,5%. Welk percentage mag worden toegepast is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): hamken

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets