Bezig met laden...

     X

     Nederlandse industriebedrijven nog niet toekomstproof

     Kwaliteit managementpraktijken sleutel

     omzet, groei, toekomst, management, R&D, personeel, technologie

     Bijna vier van de vijf Nederlandse industriebedrijven zijn onvoldoende voorbereid op de toekomst, stellen economen van de Rabobank, na een enquete onder 464 industriebedrijven, waaronder 262 uit de maakindustrie. De bedrijven lopen onder andere achter op het gebied van kunstmatige intelligentie en big data. Ook handelsbelemmeringen en verduurzaming zouden meer aandacht vereisen.

     Omzetgroei
     Het overgrote deel van de industriebedrijven, 68 procent, gemiddeld genomen de afgelopen drie jaar is gegroeid in omzet. Sterker nog, zo’n 19 procent van de industriebedrijven uit onze enquête is gemiddeld genomen de afgelopen drie jaar met meer dan 20 procent gegroeid in omzet. Deze cijfers komen overeen met het beeld uit de officiële statistieken: sinds de financiële en economische crisis zit de productie van de industrie in de lift. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen decennium flink toegenomen. Toch is er geen reden tot al te veel optimisme: de afgelopen drie jaar staat er een rem op de productiegroei. Jaar-op-jaar zien we een afname in de groei van de productiecijfers. 

     Dit roept de vraag op hoe industriebedrijven ook in de toekomst hun omzet op peil kunnen houden of zelfs weer verder kunnen laten groeien. Mogelijk heeft dit te maken met onzekerheden die spelen op het vlak van technologisering, handel en de duurzaamheidstransitie. Volgens de deskundige bij de bank zullen de meeste ondernemingen nog eens goed naar hun managementpraktijken en investeringen moeten kijken. 'Hoe groter het aandeel van de investeringen dat uitgaat naar onderzoek en ontwikkeling, hoe groter de toekomstbestendigheid van industriebedrijven,' aldus de bank

     Aanjagers
     Hamvraag is natuurlijk wat wel en niet bijdraagt aan de omzetgroei van industriebedrijven, nu en in de toekomst. Aan welke knoppen kunnen bedrijven draaien? Om deze vraag te beantwoorden, hebben de onderzoekers gevraagd naar de gemiddelde omvang van investeringen en de gemiddelde omzetgroei in de afgelopen drie jaar. Door investeringen en omzetgroei tegen elkaar af te zetten, krijgen ze een indruk van de relatie tussen investeren en groei op dit moment. Deze relatie is duidelijk positief en vanuit statistisch oogpunt ook nog eens significant. 

     Naast investeringen onderzochten ze ook de relatie tussen de kwaliteit van managementpraktijken en omzetgroei van industriebedrijven. Eerder onderzoek liet al zien dat de kwaliteit van managementpraktijken samenhangt met de arbeidsproductiviteit van middelgrote en grote industriebedrijven. Nu blijkt dat goede managementpraktijken niet alleen positief en significant samenhangen met arbeidsproductiviteit, maar ook met de omzetgroei van industriebedrijven. Het effect van managementpraktijken op omzetgroei is bovendien groot: bedrijven die over de slechtst mogelijke managementpraktijken beschikken, en deze weten te verbeteren tot de best mogelijke, verhogen de kans om zeer snelle groei door te maken met maar liefst 35 procent.

     Niet klaar voor de toekomst
     De omgeving waarin industriebedrijven opereren staat niet stil. Op dit moment hebben industriebedrijven, net als bedrijven in andere sectoren, te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Naar de toekomst toe komen daar ten minste drie uitdagingen bij: industriebedrijven zien zich geconfronteerd met nieuwe technologieën als Artificial Intelligence en Big Data, krijgen gezien de afhankelijkheid van import en export mogelijk te maken met de gevolgen van toenemende handelsbelemmeringen en ook de roep om verduurzaming zal niet aan industriebedrijven voorbij gaan.

     Wat allereerst opvalt is dat het merendeel van de bedrijven onvoldoende toekomstbestendig is. Op het vlak van technologisering scoort zelfs bijna 80 procent van de industriebedrijven onvoldoende. En hoewel deze percentages lager liggen op het gebied van handelsbelemmeringen en verduurzaming, geldt ook hier nog steeds dat respectievelijk slechts 42 en 44 procent van de bedrijven omgerekend een 5,5 of hoger scoort op toekomstbestendigheid.

     Managementpraktijken
     Net als voor omzetgroei is ook de kwaliteit van managementpraktijken (weer) van belang voor de toekomstbestendigheid. Er bestaat een opvallende samenhang tussen de kwaliteit van managementpraktijken enerzijds en toekomstbestendigheid op gebied van technologisering, handelsbelemmeringen en verduurzaming anderzijds. Goede managementpraktijken zorgen niet alleen voor omzetgroei, maar dragen ook nog eens bij aan de toekomstbestendigheid van industriebedrijven.

     Naast de kwaliteit van managementpraktijken blijkt uit de analyses dat factoren als R&D-intensiteit van investeringen, het opleidingsniveau van medewerkers en de mate waarin medewerkers training volgen een rol spelen bij de toekomstbestendigheid van industriebedrijven. Terwijl voor omzetgroei dus de hoogte van de investeringen van belang is, blijkt dat voor de toekomstbestendigheid van industriebedrijven vooral het type investeringen van belang is: hoe groter het aandeel van de investeringen dat uitgaat naar onderzoek en ontwikkeling, hoe groter de toekomstbestendigheid van industriebedrijven. En terwijl uit de analyses verrassend genoeg niet blijkt dat opleidingsniveau en training van werknemers direct bijdragen aan de omzetgroei van bedrijven, zijn dit twee factoren die wel degelijk van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van industriebedrijven. Tel daarbij op dat opleidingsniveau en training van werknemers bijdragen aan de kwaliteit van het (personeels-)management, en het is duidelijk dat aandacht voor het kennis- en vaardighedenniveau van medewerkers onontbeerlijk is voor het industriebedrijf van de toekomst.

     Eén manier om actief in te zetten op beter personeelsmanagement is door werknemers training aan te bieden: industriebedrijven die meer training aanbieden aan hun werknemers beschikken doorgaans over beter personeelsmanagement.

     Conclusie
     De Nederlandse industrie groeit, maar dit is geen reden voor industriebedrijven om achterover te gaan leunen. Investeren vormt een belangrijke aanjager van omzetgroei, maar dat is niet het hele verhaal, zeker wanneer we ook kijken naar de kenmerken van bedrijven die klaar zijn voor nieuwe technologieën, handelsbelemmeringen en verduurzaming. Dan is vooral de aard van investeringen van belang: bedrijven die relatief veel investeren in onderzoek en ontwikkeling opereren toekomstbestendiger.

     Bovenal is het voor industriebedrijven van belang hun managementpraktijken op orde te hebben. Dat vraagt om een goede balans tussen korte- en lange-termijndoelstellingen, waarbij doelen ambitieus maar haalbaar zijn en breed worden gedragen binnen de organisatie. Ook is het belangrijk dat de voortgang op bedrijfsprestaties nauwgezet wordt bijgehouden, en wordt geanalyseerd en gebruikt om productieprocessen te verbeteren.

     Tot slot is goed personeelsmanagement van belang: de aanwezigheid van een adequate mix van financiële en niet-financiële prestatiebeloningen voor goed presterende medewerkers, en van een proces voor het omgaan met medewerkers die niet naar verwachting presteren.

     Niet alleen hangen betere managementpraktijken samen met meer omzetgroei; ze hangen ook nog eens samen met de mate waarin industriebedrijven klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Hoge omzetgroei en tegelijkertijd klaar zijn voor nieuwe technologieën, handelsbelemmeringen en verduurzaming hoeven elkaar dan ook zeker niet in de weg te staan: goede managementpraktijken vormen de sleutel tot beide.


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): eoes

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets