Bezig met laden...

     X

     Positieverbetering Wajong

     Nieuwe regels inkomensbescherming per 2021

     wajong, loon, jonggehandicapt, uitkering, loon, opleiding, inkomen

     De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong. De studiemaatregelen in de wet gaan al met ingang van het nieuwe studiejaar in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de aanvullende Wajong-uitkering voor werkende Wajongers gaan per 2021 in, net als het uitbreiden en verbreden van de regels rond het eindigen en herleven van het recht op Wajong.

     In de Wajong zitten mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. De wet kent een lange historie waarbij verschillende regelingen zijn ontstaan met bijbehorende rechten en plichten voor verschillende groepen Wajongers. Hierdoor is de wetgeving erg complex geworden en pakken de regels verschillend uit voor dezelfde mensen. De nieuwe wet is gericht op inkomensbescherming, ook bij het volgen van een opleiding, op het altijd kunnen terugvallen op een Wajong-voorziening als de de stap naar werk wordt geprobeerd en op het voorkomen van de terugloop (d.i. meer geld overhouden vanuit werk dan vanuit een uitkering)

     Uitgangspunt
     Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat werken moet lonen. De huidige regels pakken nu voor sommige groepen Wajongers gunstiger uit dan voor andere groepen. Met de nieuwe wet worden de regels voor alle Wajongers gelijkgetrokken en wordt werken voor mensen met een Wajong-uitkering aantrekkelijker gemaakt. Ook kunnen zij altijd terugvallen op een Wajong-uitkering als zij hun werk verliezen. Wajongers die een opleiding volgen mogen hun volledige uitkering houden. Dat is nu niet geval.

     Iedere werkende Wajonger heeft met de nieuwe regels altijd minimaal hetzelfde inkomen als iemand die zonder Wajong met hetzelfde functieloon en uren werkt. UWV gaat daarnaast voor alle werkende Wajongers de nieuwe regels met de oude regels vergelijken. Als een uitkering op basis van de nieuwe regels lager uit zou komen dan de oude uitkering, ontvangt de Wajongers een garantiebedrag dat het verschil tussen de oude en nieuwe situatie compenseert.

     Wajong en opleiding
     De Eerste Kamer heeft gevraagd de studiemaatregelen naar voren te halen, namelijk al met ingang van het komende studiejaar, september 2020. Hierdoor ontvangen Wajongers die al studeren een volledige uitkering en worden Wajongers die van plan zijn te gaan studeren niet gekort. Daarnaast kunnen jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen al tijdens hun studie in aanmerking komen voor een Wajong uitkering als zij aan de voorwaarden voldoen. Oorspronkelijk zouden deze maatregelen pas op 1 januari 2021 ingaan.

     Voortgezette werkregeling en garantiebedrag
     In het nieuwe wetsvoorstel is op verzoek van de Eerste Kamer ook een uitzondering gemaakt voor een specifieke groep Wajongers. De betreffende groep heeft vanaf 2015 onafgebroken gewerkt en zit dicht op instroom in de voortgezette werkregeling, wat een aanvulling tot 100% WML zou betekenen. Dit wenkend perspectief op de voortgezette werkregeling zou door de inwerkingtreding van de nieuwe regels veranderen. Daarom is besloten dat deze groep een garantiebedrag ontvangt op basis van de voortgezette werkregeling. Het gaat naar schatting om zo’n 1300 Wajongers die sinds januari 2015 aaneengesloten hebben gewerkt en verwacht hadden in 2021, 2022 of 2023 in te stromen in de voortgezette werkregeling.
      

     Redactie TQL 

     Illus.(cc): gall

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Opleidingen


     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets