Bezig met laden...

     X

     Kwart werknemers denkt overbodig te zijn

     Vaardigheden niet meer in lijn

     arbeidsmarkt, vaardigheden, werknemer, scholing, ontwikkeling, leren

     Bijna twee op de vijf van de Nederlandse werknemers voelt zich overbodig op de werkvloer omdat hun vaardigheden niet langer in lijn zijn met de huidige gang van zaken binnen de organisatie. Eenzelfde aantal zegt over veel vaardigheden te beschikken die niet meer waardevol zijn. Dat concludeert een Europees onderzoek van de Antwerp Management School.

     Bijna een kwart (23%) vreest zelfs dat zijn of haar functie in het gedrang komt als er een reorganisatie wordt doorgevoerd. Onder meer administratieve medewerkers, pakketbezorgers en winkelpersoneelhebben hiermee te maken. Leeftijd is niet zozeer de bepalende factor. Vooral lang binnen de organisatie werken in combinatie met een eenvoudig takenpakket verklaart waarom werknemers het gevoel hebben dat ze vastgeroest zijn in hun baan en niet meer interessant zijn voor de arbeidsmarkt.

     Het onderzoek ging ook bij leidinggevenden na hoe zij kijken naar de inzetbaarheid van hun medewerkers. Bijna een kwart (22%) denkt dat het merendeel van de medewerkers niet capabel is om een andere functie binnen het bedrijf uit te oefenen. Ze zien intern weinig doorgroeimogelijkheden voor hun mensen. Ongeveer net zoveel (24%) denkt dat medewerkers straks helemaal overbodig worden als de technologische middelen zich blijven ontwikkelen. En nog eens kwart (26%) vindt dat één of meerdere werknemers de snelheid en de recente ontwikkelingen niet kan volgen.

     Bijscholing
     Meer dan vier op tien ondervraagden (41,9%) zeggen het gevoel te hebben dat ze door hun bedrijf en leidinggevende de nodige ondersteuning krijgen om zich verder te ontwikkelen. Zij ervaren dat er niet enkel naar hun prestaties wordt gekeken, maar ook naar hoe ze in de toekomst kunnen werken. Dit gaat niet alleen om het volgen van opleidingen, maar ook om gesprekken waarin aandacht besteed wordt aan de verdere loopbaan.

     Een op vijf zegt niet het gevoel te hebben dat daar ruimte voor is en zegt enkel afgerekend te worden op het uitvoeren van zijn of haar huidige takenpakket. Nog eens 17,9% geeft aan dat elke vorm van feedback ontbreekt. Bijna de helft van de ondervraagden wil ervoor zorgen dat hun vaardigheden ook in de toekomst relevant zijn en blijven, bijvoorbeeld na een herstructurering of bij het zoeken van een nieuwe baan.

     Opties werkgever
     Werkgevers die gebruikmaken van de tweede NOW-regeling zijn verplicht om zich in te spannen voor om- en bijscholing van hun werknemers. Zij moeten hun werknemers aansporen een ontwikkeladvies aan te vragen en scholing te volgen, zodat zij ook in de toekomst voldoende opgeleid zijn voor (behoud van) werk. Hiervoor zijn talloze subsidies beschikbaar:
     • Ontwikkeladvies -Tot januari 2020 konden werkgevers en werknemers gratis een ontwikkeladvies aanvragen voor 45-plussers. Het Ministerie van SZW subsidieerde deze aanvragen volledig. Deze subsidie bestaat nu niet meer, maar is tijdelijk omgezet in een andere, iets uitgebreidere vorm: NL leert door. NL leert door is een crisisprogramma, waar werknemers vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen. Niet alleen 45-plussers, maar alle werknemers kunnen gebruikmaken van deze regeling. 
     • SLIM - Mkb-werkgevers kunnen een beroep doen op het SLIM-budget (Stimulering Leren In Mkb). Dit is een ‘potje’ van 48 miljoen euro dat sinds 2020 beschikbaar is voor initiatieven die leren en ontwikkelen stimuleren binnen het mkb. Grote werkgevers in de landbouw, horeca en de recreatiesector kunnen rekenen op 1,2 miljoen euro voor leren en ontwikkelen. Er is veel belangstelling voor deze subsidie. Dit jaar werd daarom geloot voor toewijzing.
     • Krapteberoepen - In een aantal beroepsgroepen is de schaarste zo groot dat het UWV speciale opleidingsvouchers ter waarde van 2.500 euro biedt voor opleidingen richting die beroepen. Is de werknemer geïnteresseerd in een carrière in bijvoorbeeld het onderwijs, de financiële sector of zorg, dan kan hij gebruikmaken van deze vouchers.
     • Subsidieregeling praktijkleren - Tot 2023 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor werknemers die werken en leren willen combineren. De meest voorkomende subsidie is die van 2.700 euro voor mbo’ers die een zogeheten BBL-opleiding volgen waarin werken en leren worden gecombineerd. Vaak worden zulke trajecten ook via maatwerk- en incompany-opleidingen aangeboden. Maar de subsidie is ook beschikbaar voor hbo’ers en universitair geschoolde werknemers in de techniek, gezondheidszorg en de sector ‘gedrag en maatschappij’. Er moet in alle gevallen een leer-werkovereenkomst worden afgesloten.
     • Aftrekken van de belasting - Werkgevers hoeven geen gebruik te maken van subsidies om relatief goedkoop om- of bijscholing aan te bieden. De kosten kunnen in veel gevallen worden opgevoerd als zakelijke kosten en worden afgetrokken van de belasting. de werkgever vergoedt de kosten voor de opleiding van de werknemer als een gerichte vrijstelling onder de WKR. Voorwaarde is wel dat de vergoedingen of verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie zijn geboden met het oog op het verwerven van inkomen uit werk. Ook moeten de kosten door de (salaris)administratie worden aangewezen als eindheffingsloon. Let wel, de inhoudingsplichtige moet deze aanwijzing vastleggen in de (salaris)administratie vóór het fiscale genietingsmoment. Als de werkgever dit goed administreert hoeft de werknemer geen belasting te betalen over de vergoeding. Deze mogelijkheid is er ook als de werknemer een IKB of PKB heeft.
     • STAP - Het SLIM-budget is eindig. Daarom werkt het kabinet aan plannen voor een vervanger: het STAP-budget. Waar het SLIM-budget gericht was op het mkb en een aantal specifieke sectoren, is het STAP-budget er voor alle werknemers en werkgevers. Het enige nadeel: het wordt pas in 2022 verwacht. Tegen die tijd kunnen jaarlijks circa 200.000 werknemers aanspraak maken op een persoonlijk opleidingsbudget van maximaal 1.000 euro via de STAP-regeling.
     Opties werknemer
     Hoewel de NOW-regeling vooral doelt op manieren om de werkgever te stimuleren zijn werknemers bij en om te scholen, zijn er ook manieren voor de werknemer zelf om zijn opleiding te bekostigen. 
     • Lenen - Opleidingen op hbo-niveau of hoger komen in aanmerking voor een renteloze lening onder het leven lang leren krediet dat de overheid aanbiedt. De werknemer kan jaarlijks tot het maximale collegegeld lenen en betaalt verspreid over 15 jaar het collegegeld terug. De werkgever kan de maandelijkse betaling via een gerichte vrijstelling in de WKR vervolgens vergoeden zolang de werknemer in dienst is.
     • Aftrekbare scholingskosten - Werknemers mogen jaarlijks 250 tot 15.000 euro aan opleidingskosten aftrekken van hun inkomstenbelasting. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo mogen alleen de kosten voor de opleiding zelf (zoals collegegeld en studiemateriaal) worden afgetrokken en moet de opleiding onder begeleiding van een docent plaatsvinden. Als de werkgever ook een deel van de opleiding bekostigt mag dat deel niet worden afgetrokken.
     • Inzetten persoonlijk keuzebudget - Een persoonlijk keuzebudget (PKB) of individueel keuzebudget (IKB) is een extraatje bovenop het reguliere loon, waarvan de werknemer naar eigen inzicht zaken als extra vakantiedagen, vakbondscontributie, vakliteratuur, een fiets of opleidingen mee kan bekostigen. Meestal is een IKB of PKB en de zaken waarvoor dit keuzebudget mag worden aangewend bij cao afgesproken. Werkgevers kunnen werknemers niet verplichten om hun budget voor om- of bijscholing in te zetten. Werknemers mogen het budget naar eigen inzicht besteden. Als de werknemer kiest voor iets anders dan om- of bijscholing, kan de werkgever dat alleen weigeren als die mogelijkheid specifiek is overeengekomen of als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn die maken dat een dergelijk verzoek moet worden geweigerd.

     Redactie TQL 

     Illus.(cc): kikf

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Opleidingen


     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets