Bezig met laden...

     X

     Onbelast lenen van eigen onderneming beperkt

     Grens vanaf 2023 op 500.000 euro

     lenen, onbelast, schuld, aanmerkelijk belang, ondernemer, eigen
     Vanaf 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders (dga's en andere houders aandeelhouders met tenminste 5% aandeel) om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming. Zij mogen vanaf dan nog tot 500.000 euro lenen, met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. Daarboven moet vanaf dan inkomstenbelasting worden betaald.

     Het wetsvoorstel waarmee dit zogenaamde excessief lenen uit de eigen vennootschap wordt ontmoedigd, is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. Door de coronacrisis gaat het wetsvoorstel een jaar later in dan eerder gepland.

     Op dit moment hoeven aanmerkelijkbelanghouders geen belasting te betalen wanneer geld wordt geleend van de eigen vennootschap. Wanneer geld uit de bv als loon of dividend wordt uitgekeerd is dit anders; dan moet er wel belasting in box 2 van de inkomstenbelasting worden betaald. Maar als het geld in de bv blijft is die heffing er niet, en ook niet als de dga het geld uit de bv leent. Hierdoor is er een prikkel om geld te lenen uit de eigen vennootschap. Dit lenen leidt tot langdurig uitstel van belastingheffing of zelfs tot het helemaal niet betalen van belasting.

     Aanmerkelijkbelanghouders
     Er wordt door aanmerkelijkbelanghouders in Nederland flinke bedragen van de eigen vennootschap  geleend. In 2016 ging dit om een totaalbedrag van € 55 miljard. In 2017 is dit bedrag opgelopen naar € 58 miljard. Van de in totaal 216.000 lenende aanmerkelijkbelanghouders in Nederland leende 10 procent meer dan de helft van het totaalbedrag (€ 30 miljard van de € 55 miljard). Van die groep hadden ruim 11.000 aanmerkelijkbelanghouders in 2016 leningen uitstaan bij hun eigen vennootschap van meer dan € 500.000.

     Met het wetsvoorstel wil het kabinet het lenen van de eigen vennootschap ontmoedigen. De aanmerkelijkbelanghouders moeten belasting gaan betalen als de schuld aan de eigen vennootschap meer bedraagt dan € 500.000. Dit is een vaste grens: schulden boven de € 500.000 zijn 'excessief' en zijn automatisch belast als inkomen in box 2.Daarna wordt de grens verhoogd met de hoogte van de schuld waarover al eerder belasting is betaald. Dit voorkomt dat jaarlijks hetzelfde gedeelte wordt belast.

     Uitzondering voor eigenwoningschuld
     De maatregel geldt voor alle schulden van de aanmerkelijkbelanghouder. De schulden zijn niet alleen leningen van de aanmerkelijkbelanghouder zelf, maar ook van diens partner. En ook nog aan grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen van de aanmerkelijkbelanghouder.

     Een uitzondering is er voor leningen die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning. Deze uitzondering geldt als een recht van hypotheek op de eigen woning is verstrekt aan de vennootschap. Voor de eigenwoningschulden die zijn aangegaan voor 31 december 2022 geldt de uitzondering ook zonder het verstrekken van dit recht van hypotheek.

     Slechts een vervroegde heffing
     Dit wetsvoorstel is in 2019 via internet geconsulteerd. Het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel naar aanleiding van deze consultatie aan te passen zodat niet langer sprake kan zijn van dubbele belastingheffing. Hierdoor leidt het wetsvoorstel niet tot een extra heffing maar een vervroegde heffing: de betaalde belasting over leningen van meer dan € 500.000 wordt verrekend zodra deze schuld wordt afgelost.

     De maatregel treedt per 1 januari 2023 in werking. Aanmerkelijkbelanghouders hebben tot het einde van dat jaar (31 december 2023) de tijd om zich voor te bereiden.


     Redactie TQL

     Illus.(cc): lif

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets