Bezig met laden...

     X

     NOW, TOZO en TVL + 9 maanden

     Steun- en herstelpakket verlengd

     NOW, TVL, TOZO, steun, corona, kabinet, economie, mkb, investeringen

     Als vervolg op de eerste twee noodpakketten is er nu een omvangrijk, breder steun- en herstelpakket, waarbij naast steun ook aandacht is voor investeringen en een sociaal pakket. Het pakket bestaat uit onder meer een verlenging van de NOW voor drie periodes van drie maanden waarin de steun gefaseerd wordt afgebouwd, verlenging van TVL met aanscherping in het nieuwe jaar en een vermogenstoets voor zzp’ers die van de nieuwe Tozo gebruikmaken. 

     De NOW, Tozo en TVL worden met negen maanden verlengd. De NOW en de Tozo worden richting de zomer in fases verantwoord, aangescherpt en specifieker gericht, met meer ruimte voor herstructurering als die nodig is. Aan de Tozo wordt bijvoorbeeld een vermogenstoets toegevoegd. Voor de TVL wordt het maximale subsidiebedrag verhoogd en wordt in 2021 de regeling verder aangescherpt naar de bedrijven die de steun het hardst nodig hebben. Naast deze drie instrumenten, blijven de maatregelen die ondernemers van liquiditeit kunnen voorzien, beschikbaar. Daarnaast is er aanvullende, sectorale steun voor sectoren die zwaar worden geraakt door contactbeperkingen.

     De NOW wordt drie keer drie maanden verlengd. Van 90% van de vergoedingen in de eerste tranche wordt 10% ingezet voor scholing en voor van-werk-naar-werk-trajecten. Hierdoor krijgen bedrijven in het eerste tijdvak van drie maanden een tegemoetkoming van 80%. Het kabinet laat de vergoeding gefaseerd dalen, zodat bedrijven worden gestimuleerd om omzet te behalen. Ook wordt zo de steun langzamer afgebouwd. In het tweede tijdvak daalt de vergoeding naar 70% van de loonkosten en in het derde naar 60%.

     Stimuleren en investeren
     Publieke investeringen worden versneld en private investeringen worden aangejaagd. Ook zet het kabinet in op een gezonde solvabiliteitspositie van Nederlandse bedrijven en worden investeringen in innovatie gestimuleerd. Daarmee wordt werkgelegenheid nu behouden en gecreëerd, maar wordt ook gezorgd voor nieuwe banen en meer welvaart later. Dit deel van het pakket hangt nauw samen met het maatregelen uit de Miljoenennota en het Nationaal Groeifonds, waarover de Tweede Kamer naar verwachting rond Prinsjesdag wordt geïnformeerd.

     Ook zijn er maatregelen bekendgemaakt voor sectoren die het moeilijk hebben, zoals de culturele sector, de publieke omroep, dierentuinen, de evenementenbranche en de reisbranche. Aan de uitwerking wordt op dit moment nog hard gewerkt.

     Ondersteunen voor aanpassing
     Met meer dan 1 miljard euro aan extra middelen krijgen sociale partners, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en scholen de ruimte om mensen van wie werk onder druk staat of die hun rekeningen niet meer kunnen betalen perspectief te bieden. Hiervoor zet het kabinet in op goede begeleiding van werk(loosheid)naar werk, (om)scholing en ontwikkeling, het tegengaan van armoede en problematische schulden, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.


     Redactie TQL

     Illus.(cc): eschi

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Opleidingen


     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets