Bezig met laden...

     X

     Verrekening verlies via coronareserve

     Prinsjesdag en bedrijfsbelastingen

     belasting, belastingplan, optie, aftrek, heffing, vooraftrek, subsidie

     Cororna of geen corona, Prinsjesdag blijft uiteraard de jaarlijkse opening van het parlementaire jaar waarop de regeringsplannen worden gepresenteerd. Een paar hoofdlijnen in de voornemens die relevant zijn voor bedrijven en met name belastingen voor bedrijven. Van motorrijtuigenbelasting op elektrische bestelauto's tot aandelenopties van start-ups. Opvallend in het overzicht is de coronareserve.

     Verhoging van het tarief van de innovatiebox
     Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, dan hoeven zij over die winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het ‘tarief’ van deze innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit naar 9%. Er komt een belastingaftrek om bedrijven aan te sporen ondanks de onzekere economische omstandigheden te blijven investeren. Die maatregelen, de Baangerelateerde Investerings Korting (BIK) werkt hetzelfde als subsidies voor onderzoek en ontwikkeling: kosten voor investeringen kunnen worden afgetrokken van de loonheffing.

     Liquidatie- en stakingsverlies minder vaak aftrekbaar
     Bedrijven kunnen verliezen lijden als een bedrijfsactiviteit in het buitenland of een dochteronderneming stopt. Ze mogen deze verliezen nu in veel gevallen aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt aangepast. De mogelijkheden voor bedrijven om deze verliezen af te trekken, worden beperkt.

     Geen korting als vennootschapsbelasting in één keer betaald wordt
     Bedrijven kunnen nu onder voorwaarden korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt deze korting.

     Winstbelasting
     De eerder beloofde verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven gaat niet door. Daarnaast wordt belastingontwijking harder aangepakt.

     Kleine tot middelgrote bedrijven gaan wel minder winstbelasting betalen. Deze verlaging van het zogeheten vennootschapsbelastingtarief (Vpb) was al eerder aangekondigd, die pakt nu wat anders uit dan verwacht. De grens tussen het hoge (25%) en het lage tarief (16,5%) komt te liggen op een winst van 4 ton. Die grens ligt nu nog op 2 ton en wordt in verschillende stappen verhoogd naar 4 ton. De verwachting is dat het lage tarief wordt verlaagd naar 15%.

     Bronbelasting op rente en royalty’s
     Er komt in 2021 een bronbelasting op rente en royalty's die via Nederland naar landen gaan die geen of weinig belasting heffen. Deze belasting zal 21,7% zijn. Ook worden boetes voor belastingontduiking openbaar gemaakt die zijn opgelegd aan dienstverleners, zoals belastingadviseurs. Het kabinet wil met deze en meer nieuwe maatregelen belastingontwijking en -ontduiking bestrijden.

     Motorrijtuigenbelasting elektrische bestelauto
     De motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s op benzine of diesel stijgt vanaf 2021 elk jaar met gemiddeld 24 euro per bestelauto. Hoeveel het bedrag precies stijgt, is afhankelijk van het gewicht van de auto. Deze maatregel is in het leven geroepen om het gebruik van elektrische bestelauto’s te stimuleren. De vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting hiervoor blijft tot 2025 bestaan.

     Coronareserve
     Vanwege de coronacrisis is het mogelijk een zogenaamde coronareserve in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 op te voeren. Doel hiervan is om het verwachte verlies over 2020 direct te kunnen verrekenen met de winst uit 2019. Normaal kan dit verrekenen pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

     Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap
     Het was vorig jaar al een nieuwsitem, maar met Prinsjesdag worden nu de maatregelen omtrent het excessief lenen bij de eigen vennootschap meegenomen in het Belastingplan 2021. Het wetsvoorstel hiertoe is deze zomer al ingediend. Vanaf 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming. Zij mogen vanaf dan nog tot 500.000 euro lenen, met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. Daarboven moet vanaf dan inkomstenbelasting worden betaald. De ingangsdatum is door de coronacrisis een jaar uitgesteld.

     Zelfstandigenaftrek
     De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. Dat gaat wel ten koste van zzp’ers, die hun zelfstandigenaftrek op termijn met nog eens bijna 2.000 euro verder zien slinken. In ruil voor deze maatregel wordt de arbeidskorting voor een totaalbedrag van 500 miljoen verhoogd, waar alle werkenden van profiteren. Daarnaast daalt het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting met circa 0,2 procentpunt. 

     Overige maatregelen en wetsvoorstellen
     Deze maatregelen en wetsvoorstellen zijn bekendgemaakt door staatssecretaris Vijlbrief en Van Huffelen en worden naar verwachting opgenomen in het Belastingplan 2021.
     • Technische aanpassing van het begrip ‘inrichting’ in afvalstoffenbelasting.
     • Overgangsrecht Natuurschoonwet 1928 voor aanpassing voorwaarden NSW-landgoederen.
     • Aanscherpen renteaftrekbeperking om belastingontwijking in specifieke gevallen te voorkomen.
     • Aanpassen heffingsmoment aandelenoptierechten voor start-ups.
     • Aanpassen van de korting op de bijtelling (zonder begrenzing) voor zonnecelauto’s.
     • Verduidelijken afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk voor publieke kennisinstellingen.
     • Verduidelijken mogelijke samenloop tussen de hybride-mismatch-maatregelen en bepaalde renteaftrekbeperkingen.
     • Reparatie onbeoogde wijziging eigenwoningforfait uitzendregeling.
     • Aanpassen postcoderoosregeling in de energiebelasting.
     • Verduidelijken kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
     • Verlengen tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (afhankelijk van onderzoek).
     • Aanpassen overgangsregeling levensloopregeling.
     • Belastbaar feit in de BPM vervroegen van moment van tenaamstelling naar het moment van inschrijving.
     • Schijfgrenzen en tarieven BPM voor 2021 tot en met 2025 aanscherpen.
     • Aanpassen aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.
     • Regeling in de energiebelasting voor walstroom.
     • Vrijstelling van de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS).
     • Tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.
     • Wetsvoorstel hardheidsaanpassing Awir.
     • Wetsvoorstel Implementatie Richtlijn e-commerce.
     • Wetsvoorstel CO2-heffing industrie.

     Redactie TQL

     Illus.(cc): facem

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Opleidingen


     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets