Bezig met laden...

     X

     Bindend schuldeisersakkoord voorkomt faillissement

     Nieuwe WHOA per 1 januari van kracht

     faillissement, whoa, schuldeisers, akkoord, bindend, homologatie

     Vanaf volgend jaar wordt een nieuwe wet van kracht die het makkelijker maakt om schulden te herstructureren, zonder dat een bedrijf failliet gaat. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord maakt het mogelijk om met een groep schuldeisers een overeenkomst te sluiten die bindend is voor alle schuldeisers en aandeelhouders.

     De nieuwe wet treedt in werking in een periode dat meer faillissementen worden verwacht door de coronacrisis. Het is toeval: maar juist nu rekening gehouden (moet) worden met meer faillissementen, geldt per 1 janauri 2021 naar verwachting de nieuwe wet Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet maakt het mogelijk om een faillissement of surseánce van betaling te voorkomen door met een deel van de schuldeisers een bindend akkoord te sluiten. Schuldeisers houden zo zelf meer de regie en de bemoeienis van de rechter kan beperkt blijven. De wet fungeert in onderhandelingen met schuldeisers als drukmiddel om een schuldsanering te accepteren. 

     De rechtbank kan overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, kunnen op deze manier toch aan het akkoord worden gebonden. Niet alle schuldeisers of aandeelhouders zijn dan ook nodig om tot zo’n akkoord te komen. Daarom wordt ook wel gesproken van een dwangakkoord.

     Initiatief
     Het uitgangspunt is dat de onderneming zelf het initiatief neemt tot een akkoord. Het is echter ook mogelijk dat schuldeisers, aandeelhouders of de binnen de onderneming ingesteld ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging het initiatief nemen. Wanneer een akkoord betrekking heeft op verschillende categorieën schuldeisers – dat wil zeggen dat zij zodanig verschillende rechten hebben in faillissement of krijgen op basis van het akkoord, dat zij niet in een vergelijkbare positie verkeren – dan worden zij in verschillende klassen ingedeeld. Deze klasse(n) dienen over het voorstel te stemmen en het voorstel is aangenomen wanneer 2/3 van de schuldeisers heeft ingestemd binnen een klasse met het akkoord.

     Wanneer er verschillende klassen zijn en ten minste één van deze klassen met het akkoord heeft ingestemd, kan de aanbieder van het akkoord aan de rechtbank vragen om het akkoord voor iedereen bindend te verklaren.

     Voorwaarden
     Een akkoord komt alleen in aanmerking voor homologatie wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
     1. De onderneming verkeert in een toestand waarin aannemelijk is dat hij insolvent zal raken;
     2. Er is in ieder geval één klasse schuldeisers die het akkoord met de vereiste meerderheid steunt;
     Het akkoord is redelijk in de zin dat de schuldeisers bij het akkoord gebaat zijn of gaan er in ieder geval niet op achteruit. Dit betekent ten minste dat:
     1. De schuldeisers op basis van het akkoord niet in een wezenlijk slechtere positie komen dan in faillissement, en;
     2. De waarde die met het akkoord kan worden gerealiseerd (dat wil zeggen de 'going concern' of reorganisatiewaarde van de betrokken onderneming) eerlijk onder de schuldeisers moet zijn verdeeld.
     Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart, dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze doorstart niet tegenhouden.


     Redactie TQL

     Illus.(cc): zuijd

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Opleidingen


     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets