Of de Raad van Commisarissen een lastige pottenkijker is, daarover is het laatste woord wel gezegd. In de afgelopen jaren werd en wordt, na diverse ernstige debacles, de Commissaris-rol belangrijker en meer serieus genomen. In deze Q&A  treft u een beknopt overzicht van rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheid en honorering van de commissaris. Zie voor een meer uitgebreid exposé de Q&A 'Corporate Governance'.